Παρένθετη Μητρότητα και Ετερόλογη Γονιμοποίηση σε Κίνηση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βιοηθικά  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠαρένθετη Μητρότητα και Ετερόλογη Γονιμοποίηση σε Κίνηση (EL)
Surrogacy and Heterologous Fertilisation on the move (EN)

Tsalidis (Αντώνης Τσαλίδης), Antonios

Από τη γέννηση του πρώτου παιδιού με υποβοηθούμενη αναπαραγωγή (της Louise Brown) πριν από 37 χρόνια, η εφαρμογή των μεθόδων της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής παραμένει στο επίκεντρο των συζητήσεων της επιστημονικής κοινότητας. Παρ’ όλο που αυτές οι μέθοδοι βοηθούν ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να γίνουν γονείς, συνδέονται με υψηλούς κινδύνους και εγείρουν κρίσιμα νομικά και ηθικά ζητήματα. Τα προαναφερθέντα προβλήματα εντείνονται ακόμα περισσότερο με την ανάπτυξη του «αναπαραγωγικού τουρισμού». Οι ενδιαφερόμενοι ταξιδεύουν σε χώρες όπου η νομοθεσία επιτρέπει μεθόδους που απαγορεύονται στη χώρα τους, καταστρατηγώντας με αυτόν τον τρόπο το νόμο. Αυτό μπορεί να είναι επιζήμιο για τα εμπλεκόμενα μέρη και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά κοινωνικά και νομικά προβλήματα. Τα σημαντικότερα από αυτά τα προβλήματα θα αναλυθούν μέσα από τα παραδείγματα της παρένθετης μητρότητας και της ετερόλογης γονιμοποίησης, όπου ανακύπτουν οι πιο περίπλοκες καταστάσεις σε μία συγκριτική μελέτη μεταξύ γερμανικού και ελληνικού δικαίου. Η ανάγκη ενός κοινού ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου που θα διασφαλίζει τα δικαιώματα του παιδιού και των ανθρώπων που επιθυμούν να γίνουν γονείς καθώς και τη δημόσια υγεία είναι εμφανής. (EL)
Since the day when the first child was born with the aid of assisted reproduction (Louise Brown), the scientific community has always been interested in the implementation and the application of assisted reproduction methods. Although these methods help people around the globe to become parents, they may cause serious health risks, raising at the same time crucial legal and ethical issues. Moreover, the aforementioned issues deepen further due to the development of "reproductive tourism" since people travel to countries where the law permits the application of methods that are prohibited in their home country, thus circumventing the law. This situation can be perilous for the parties involved and evoke serious social and legal issues. Most major issues will be outlined by this comparative study of Greek and German legislation by examining surrogacy and heterologous fertilisation, a field where most delicate situations arise. Last but not least, the need of a common European legal framework, which will protect the public health and the rights of children and parents, is undeniable. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

law (EL)
bioethics (EL)
ethics (EL)
heterologous fertilisation (EL)
surrogacy (EL)
law (EN)
bioethics (EN)
ethics (EN)
surrogacy (EN)
heterologous Fertilisation (EN)


Βιοηθικά

Αγγλική γλώσσα

2016-02-22


Hellenic National Bioethics Commission (Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής) (EN)

2653-8660
Βιοηθικά; Vol 2, No 1 (2016): Bioethica; 39-50 (EL)
Bioethica; Vol 2, No 1 (2016): Bioethica; 39-50 (EN)

Copyright (c) 2019 Bioethica (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.