Η βοηθική και το επιστημολογικό παράδειγμα της πολυπλοκότητας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βιοηθικά  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ βοηθική και το επιστημολογικό παράδειγμα της πολυπλοκότητας (EL)
Bioethics and the epistemological paradigm of complexity (EN)

Ρεθυμνιωτάκη (Eleni Rethimiotaki), Ελένη

Σχεδόν μισό αιώνα τώρα η ρύθμιση της βιοϊατρικής έρευνας και των τεχνολογικών εφαρμογών της ιδίως στην ιατρική πρακτική πραγματοποιείται μέσα από ένα καινοφανή συνδυασμό αφενός των θετικών επιστημών με τις ανθρωπιστικές και αφετέρου, της φιλοσοφίας με την κοινωνική θεωρία για την επιστήμη. Ωστόσο ο συνδυασμός τους εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση τόσο πρακτικά όσο και θεωρητικά. Το πρακτικό διακύβευμα είναι το πώς εναρμονίζεται η τεχνοεπιστημονική πρόοδος με την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη που αυτή επιφέρει με την προστασία των φυσικών και κοινωνικών αγαθών καθώς και τον σεβασμό των ατομικών ελευθεριών. Πέραν αυτού όμως η ρύθμιση της βιοϊατρικής αποτελεί και θεωρητικά μια επιστημολογική πρόκληση. Το έργο του εκλειπόντος Θανάση Παπαχρίστου, Kαθηγητή της Νομικής Σχολής του Ε.Κ.ΠΑ. και πρώην μέλους της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής υπήρξε πρωτοπόρο ακριβώς διότι αντιλήφθηκε την διπλή πρόκληση όντας ταυτόχρονα αστικολόγος και κοινωνιολόγος του δικαίου.Το άρθρο εξηγεί πρώτον τους λόγους για τους οποίους το έργο του ανοίγεται προς μια δυναμική θεώρηση της ρύθμισης της βιοϊατρικής. Δεύτερον προχωρεί περαιτέρω και αφού παραθέσει τις βασικές θεωρητικές παραδοχές του επιστημολογικού παραδείγματος της πολυπλοκότητας, αναπτύσσει επιχειρήματα υπέρ της υιοθέτησης του για την ερμηνεία και την περιγραφή της βιοηθικής με το βιοδίκαιο και τον συνδυασμό τους στο σύγχρονο μοντέλο ρύθμισης της βιοϊατρικής. Τρίτον εκτίθενται κάποιες σκέψεις σχετικά με την εφαρμογή του παραδείγματος της πολυπλοκότητας στο ελληνικό μοντέλο ρύθμισης της βιοϊατρικής και την δυναμική ανάπτυξης της βιοηθικής στο πλαίσιο του. (EL)
Nearly half a century now, the regulation of biomedical research and its technological applications, particularly in medical practice, takes place through a novel combination of positive sciences with humanities, philosophy and social theory of science. However, their combination is still a challenge both practically and theoretically. The practical challenge is how scientific and technological progress combined to the economic and social development it brings is harmonized with the protection of natural and social goods as well as the respect for individual freedoms. Besides, the regulation of biomedicine consists an epistemological challenge for philosophy and theory of science. The work of the deceased Thanassis Papachristou, Professor of Law School of the National and Kapodistrian University in Athens and a former member of the National Bioethics Committee, has been a pioneer precisely because he perceived the dual challenge being simultaneously a civilist and a sociologist of law.The article explains first the reasons why his work opens up to a dynamic view of the regulation of biomedicine. Second, it proceeds further and after quoting the basic theoretical assumptions of the epistemological example of complexity, it develops arguments in favor of its adoption for the interpretation and description of bioethics with bio-law and their combination in the modern model of regulation of biomedicine. Thirdly, the article exposes some thoughts about the implementation of the complexity paradigm in the case pf the Greek model of regulation of biomedicine and the dynamics of bioethics development within it. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Ethics (EL)
regulation of biomedical research (EL)
bioethics (EL)
Sociology of law (EL)
Bioethics (EL)
bio-law (EL)


Βιοηθικά

Ελληνική γλώσσα

2017-11-22


Hellenic National Bioethics Commission (Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής) (EN)

2653-8660
Βιοηθικά; Vol 3, No 2 (2017): Bioethica; 17-25 (EL)
Bioethica; Vol 3, No 2 (2017): Bioethica; 17-25 (EN)

Copyright (c) 2019 Bioethica (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.