Παρένθετη μητρότητα στην Ελλάδα: Στατιστικά δεδομένα από δικαστικές αποφάσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βιοηθικά  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠαρένθετη μητρότητα στην Ελλάδα: Στατιστικά δεδομένα από δικαστικές αποφάσεις (EL)
Surrogate Motherhood in Greece: Statistical Data Derived from Court Decisions (EN)

Ραβδάς (Pantelis Ravdas), Παντελής

Η «μερική υποκατάστατη* [παρένθετη] μητρότητα», δηλαδή η περίπτωση όπου μια γυναίκα («φέρουσα» ή «κυοφόρος») κυοφορεί ξένο προς εκείνη γεννητικό υλικό και γεννά για λογαριασμό μιας άλλης γυναίκας η οποία επιθυμεί να αποκτήσει τέκνο αλλά αδυνατεί να κυοφορήσει, ρυθμίστηκε με τους νόμους 3089/2002 και 3305/2005 για την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή (ΙΥΑ) και προκάλεσε έντονο προβληματισμό με ηθικοκοινωνικές όσο και αμιγώς νομικές διαστάσεις.Οι νομικές διατάξεις σχετικά με την παρένθετη μητρότητα είναι συνεπείς προς το γενικότερο πνεύμα που διαπνέει το νομοθέτη στα ζητήματα της ΙΥΑ: ανεκτικότητα που ισορροπεί επιτυχώς ανάμεσα στις αντικρουόμενες αντιλήψεις, επιλέγοντας την κατ’ αρχήν αποδοχή σχεδόν κάθε δυνατότητας υποβοήθησης, με έμφαση στην σαφήνεια των σχετικών ρυθμίσεων, αλλά και αξιοσημείωτη εμπιστοσύνη στην ειλικρίνεια των προθέσεων των ενδιαφερομένων καθώς και -στην περίπτωσή μας- στην ελεγκτική και διαγνωστική της ειλικρίνειας αυτής ικανότητα του δικαστή.Η παρούσα έρευνα παρουσιάζει τα αποτελέσματα στατιστικής αποδελτίωσης 281 δικαστικών αποφάσεων που χορήγησαν σε γυναίκες με ιατρική αδυναμία κυοφορίας άδειες προσφυγής σε παρένθετες μητέρες προκειμένου να αποκτήσουν το παιδί που επιθυμούν, στο πλαίσιο του άρθρου 1458 ΑΚ. Σε παράρτημα επισυνάπτεται σύνδεσμος ηλεκτρονικής πρόσβασης στον αναλυτικό πίνακα των δεδομένων της έρευνας, όπου, με χρήση φίλτρων, δίνεται η δυνατότητα στον αναγνώστη, να εμβαθύνει στη μελέτη τους. (EL)
Gestational surrogacy is legal in Greece since 2002, under conditions that include a court decision granting permission prior to the transfer of reproductive material to the gestational surrogate.Quantitative and qualitative statistical data compiled from 256 relevant court decisions issued between 2003 - 2017 outline the profile of intended mothers (and fathers) that resorted to gestational surrogacy as well as the profile of women that offered to become gestational carriers. Core aspects of the evergreen legal and social debate on surrogate motherhood are revisited under the light of this indicative part of its application in practice. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Ethics (EN)
Law (EN)
Bioethics (EN)
medically assisted reproduction (EN)
surrogate motherhood (EN)
intended mother (EN)
gestational surrogacy (EN)


Βιοηθικά

Αγγλική γλώσσα

2017-11-22


Hellenic National Bioethics Commission (Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής) (EN)

2653-8660
Βιοηθικά; Vol 3, No 2 (2017): Bioethica; 39-58 (EL)
Bioethica; Vol 3, No 2 (2017): Bioethica; 39-58 (EN)

Copyright (c) 2019 Bioethica (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.