Ανοίγει ο δρόμος για την κλινική εφαρμογή της αντικατάστασης μιτοχονδρίων για την αποφυγή μιτοχονδριακών νοσημάτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βιοηθικά  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Ανοίγει ο δρόμος για την κλινική εφαρμογή της αντικατάστασης μιτοχονδρίων για την αποφυγή μιτοχονδριακών νοσημάτων (EL)
The way to clinical applications of Mitochondrial Replacement to avoid mitochondrial diseases opens. (EN)

Μολλάκη (Vasiliki Mollaki), Βασιλική

. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

mitochondrial diseases (EL)
Mitochondrial replacement (EL)


Βιοηθικά

Ελληνική γλώσσα

2017-02-08


National Commission for Bioethics & Technoethics (Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής & Τεχνοηθικής) (EN)

2653-8660
Βιοηθικά; Τόμ. 3 Αρ. 1 (2017): Bioethica; 2-4 (EL)
Bioethica; Vol. 3 No. 1 (2017): Bioethica; 2-4 (EN)

Copyright (c) 2019 Bioethica (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.