Προβληματισμοί και επιλογές σχετικά με τον σχεδιασμό δημόσιων σχολικών χώρων στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠροβληματισμοί και επιλογές σχετικά με τον σχεδιασμό δημόσιων σχολικών χώρων στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα (EL)
Considerations and options regarding the design of public school spaces in modern Greek reality (EN)

∆εληγιάννης (Christos Deliyiannis), Χρήστος

Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, σε κάθε περίπτωση, εκφράζει και υποδεικνύει πρακτικές και πρότυπα συμπεριφοράς.Στην περίπτωση του σχεδιασμού εκπαιδευτικών χώρων επικρατεί η αντίληψη ότι η παιδαγωγική ποιότητά τους προσδιορίζεται τόσο από τις υποκειμενικές θεωρήσεις των χρηστών, όσο και από τα κοινωνικά δεδομένα και τις πολιτιστικές αξίες, που εκφράζονται μέσα από την οργάνωσή τους.Στην εισήγηση θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν δύο πραγματοποιημένες συνθέσεις, οι οποίες αποτελούν συγκεκριμένες προτάσεις, η μεν πρώτη στην παιδαγωγική πολιτιστική ποιότητα του εσωτερικού χώρου του σχολείου, η δε δεύτερη στη λειτουργία του υπαίθριου χώρου ως πηγή ερεθισμάτων για την ανάπτυξη του παιδιού. (EL)
Architectural design, in all cases, expresses and suggests practices and behavior patterns.The notion that prevails in designing educational spaces, is that their educational quality is determined both by the subjective considerations of their users and by the social and cultural values that are expressed through their planning.Two built proposals will be presented and analyzed in this paper. The first represents specific views of the pedagogical and cultural quality of a school’s interior, while the second is an approach to the function of open space as a source of stimulation for the child's development. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

εσωτερικός χώρος (EL)
αύλειος χώρος (EL)
χρήστες (EL)
μελετητής (EL)
interior space (EN)
architect (EN)
schoolyard (EN)
users (EN)


Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού;

Ελληνική γλώσσα

2019-07-27


Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; (EL)
Children’s Spaces or Spaces for Children? (EN)

Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού;; Τόμ. 1 (2018): Πρακτικά Συνεδρίου ‘Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; Όταν η συνθήκη αγωγής και εκπαίδευσης τέμνεται με την καθημερινότητα της πόλης’; 99-109 (EL)
Children’s Spaces or Spaces for Children?; Τόμ. 1 (2018): Πρακτικά Συνεδρίου ‘Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; Όταν η συνθήκη αγωγής και εκπαίδευσης τέμνεται με την καθημερινότητα της πόλης’; 99-109 (EN)

Copyright (c) 2018 Χρήστος ∆εληγιάννης (Christos Deliyiannis) (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.