Πέντε σκέψεις για τον σχεδιασμό ενός σχολείου: New School Chýně - Prague / Czech Republic ∆ιαγωνισμός 2015

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠέντε σκέψεις για τον σχεδιασμό ενός σχολείου: New School Chýně - Prague / Czech Republic ∆ιαγωνισμός 2015 (EL)
Five thoughts on designing a school: New School Chýně - Prague / Czech Republic 2015 Competition (EN)

Conenna, Claudio
Παπαδόπουλος (Avraam Papadopoulos), Αβραάμ

1η Σκέψη / Το μυαλό του αρχιτέκτοναΤο ανθρώπινο μυαλό είναι ένα ιδιό-τροπο ‘μηχάνημα’. Η λειτουργία του συνίσταται στη σύνθεση εμπειριών, αναμνήσεων, και γνώσεων με τη φαντασία παρούσα στην επιλεκτική αυτή διαδικασία. Κατ’ επέκταση ο νους του αρχιτέκτονα συνθέτει παράγοντας χώρους και μορφές ανάλογα με το θέμα που απαιτείται να λύσει κάθε φορά.2η Σκέψη / Τα ΠαιδιάΤο εν λόγω δημοτικό σχολείο είναι για παιδιά μέχρι 15 χρονών.3η Σκέψη / Παίζοντας στο δρόμο και τις πλατείεςΟι δρόμοι και οι πλατείες είναι χώροι συνάντησης, αντάμωσης, συναγωνισμών,συναλλαγών, δηλαδή αποτελούν το δημόσιο, κοινωνικό, πολυδύναμο πεδίο κατοίκησης των πόλεών μας. ...For the people of Chýně, the new primary school will also serve as a new educational, cultural, social and sport center... Ένας στόχος που συνδέει το σχολείο με την τοπική κοινωνία και μας προσανατολίζει σε ποιότητες της γειτονιάς, του οικισμού ή της πόλης.4η Σκέψη / το Θέμα, Το Οικόπεδο, ο ΤόποςΈνα δημοτικό σχολείο είναι ένας χώρος μάθησης και αγωγής, δεν είναι απλώς ένα συγκρότημα αιθουσών με αύλειους χώρους. Η μορφή του οικοπέδου, οι χωροκοινωνικές ποιότητες της πόλης και οι εκπαιδευτικοί στόχοι στο πλαίσιο μιας επικοινωνιακής/συνεργατικής παιδαγωγικής μας έδωσαν την ιδέα του δρόμου και της πλατείας.5η Σκέψη / η Σύνθεση / το ProjectΠώς υλοποιήθηκαν στο σχέδιο η ανησυχία των παιδιών, η επικοινωνία, το παιχνίδι, η εκμάθηση. (EL)
1st Thought / The mind of the architectThe human mind is a peculiar machine. Its function rests on combinations ofexperiences, memories, and knowledge in the presence of imagination, in a delicate process. By extension, the mind of the architect composes, by synthesis, spaces and forms, depending on the question to be resolved on each occasion.2nd Thought / The childrenThe primary school in question is for children up to 15 years of age.3rd Thought / Playing in street and squareStreets and squares are places where people meet and interact. That is, they are the public, social, polyvalent field of habitation of our cities. ...For the people of Chýně, the new primary school will also serve as a new educational, cultural, social and sport center... One more element to enter into the equation, along with those of the neighborhood, village or city.4th Thought / the Subject, the Site, the PlaceA primary school is a place of learning and socializing; it is not merely a collection of classrooms and courtyards. The shape of the lot, the social and spatial qualities of the city and the educational aims in the framework of a communicational, collaborative pedagogy gave us the idea of a street and square.5th Thought / the Synthesis / the ProjectHow children’s restlessness, communication and collaboration, play and learning, were actualized in the design. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ροϊκότητα (EL)
παιδαγωγικές ποιότητες χώρου (EL)
fluidity (EN)
flexibility (EN)
pedagogical qualities of space (EN)


Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού;

Ελληνική γλώσσα

2019-07-27


Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; (EL)
Children’s Spaces or Spaces for Children? (EN)

Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού;; Τόμ. 1 (2018): Πρακτικά Συνεδρίου ‘Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; Όταν η συνθήκη αγωγής και εκπαίδευσης τέμνεται με την καθημερινότητα της πόλης’; 204-215 (EL)
Children’s Spaces or Spaces for Children?; Τόμ. 1 (2018): Πρακτικά Συνεδρίου ‘Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; Όταν η συνθήκη αγωγής και εκπαίδευσης τέμνεται με την καθημερινότητα της πόλης’; 204-215 (EN)

Copyright (c) 2018 Claudio Conenna, Αβραάμ Παπαδόπουλος (Avraam Papadopoulos) (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.