Αρχιτεκτονικές δομές και θεμελιώδεις γεωμετρικές έννοιες για παιδιά προσχολικής ηλικίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑρχιτεκτονικές δομές και θεμελιώδεις γεωμετρικές έννοιες για παιδιά προσχολικής ηλικίας (EL)
Architectural structures and Geometry fundamentals for preschoolers (EN)

Νανάς (Antonis Nanas), Αντώνης
Πανάγου (Koula Panagou), Κούλα
Αναμουρλόγλου (Maria Anamourloglou), Μαρία

Η ανάπτυξη της παιδικής φαντασίας και δημιουργικότητας στις μικρές ηλικίες προϋποθέτει κατά κύριο λόγο την ύπαρξη απτικών υλικών. Η διαχείριση των υλικών αυτών επιτρέπει στο κάθε παιδί να δομήσει με τον δικό του μοναδικό τρόπο συνθέσεις, να αναζητήσει τρόπους ευσταθούς οικοδόμησής τους, να τις νοηματοδοτήσει, να τις χρωματίσει, παρουσιάζοντας έτσι μια πρώιμη αισθητική αντίληψη και να εντάξει τελικά αυτές τις συνθέσεις σ’ ένα φανταστικό περιβάλλον, δημιουργώντας τον δικό του φαντασιακό χώρο. Η παρούσα εργασία αποτελεί μια διδακτική πρόταση για παιδιά προσχολικής ηλικίας, με στόχο να αναδειχθεί η αρχιτεκτονική κατασκευή μιας κατοικίας, ως «ερευνητικό εργαλείο» μέσω του οποίου θα αναδυθούν υπόρρητες θεμελιώδεις γεωμετρικές έννοιες όπως της παραλληλίας και της καθετότητας, καθώς επίσης υπόρρητες θεμελιώδεις έννοιες της φυσικής και της μηχανικής, όπως της δύναμης και του φορτίου. Στη συνέχεια διερευνώνται ιδέες – προτάσεις των παιδιών για τη διευθέτηση του εσωτερικού χώρου της συγκεκριμένης  αρχιτεκτονικής κατασκευής και τέλος πλάθονται διαφορετικές ιστορίες με επίκεντρο την κατασκευή αυτή. Για την εφαρμογή της συγκεκριμένης πρότασης χρησιμοποιήθηκαν συγκεκριμένα, ακίνδυνα υλικά για τα παιδιά, όπως πλαστικοί άξονες για δοκούς και κολώνες και ειδικά σκληρά χαρτόνια για τα υπόλοιπα. Πειραματικά η πρόταση εφαρμόστηκε στο νηπιαγωγείο «Καραμέλα» σε ομάδα 18 παιδιών ηλικίας 5-6 ετών εντός τριών μηνών με ιδιαί­τερα θετικά αποτελέσματα. (EL)
In early childhood, imagination and creativity are developed, mainly, through tactile materials. By using such materials, every child may compose unique structures, explore ways to balance and stabilize them, interpret and color them, developing thus an early aesthetic perception. The child, eventually, integrates the compositions on an imaginary environment, by creating his own fictional space.The present project is an educational suggestion for preschoolers, aiming to emphasize on the architectural construction of a residence, as an investigative tool which will allow children to implicit geometry fundamentals i.e. parallelism and verticality, as well as physics and engineering fundamentals i.e. force and load.Then, we investigate children’s proposed ideas, concerning the interior arrangement of their residential structure and finally we create different stories focused on the specific structure.To implement this project, safe materials are used such as plastic axes for beams and pillars and cardboards for the rest of the construction parts.A pilot implementation of the project, by “Karamela” kindergarten, to a group of 18 children of 5-6 years old, during three months, presented encouraging positive outcome. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

παραλληλία (EL)
καθετότητα (EL)
χώρος (EL)
δύναμη (EL)
φορτίο (EL)
load (EN)
verticality (EN)
parallel (EN)
force (EN)
space (EN)


Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού;

Ελληνική γλώσσα

2019-07-27


Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; (EL)
Children’s Spaces or Spaces for Children? (EN)

Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού;; Τόμ. 1 (2018): Πρακτικά Συνεδρίου ‘Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; Όταν η συνθήκη αγωγής και εκπαίδευσης τέμνεται με την καθημερινότητα της πόλης’; 497-508 (EL)
Children’s Spaces or Spaces for Children?; Τόμ. 1 (2018): Πρακτικά Συνεδρίου ‘Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; Όταν η συνθήκη αγωγής και εκπαίδευσης τέμνεται με την καθημερινότητα της πόλης’; 497-508 (EN)

Copyright (c) 2018 Κούλα Πανάγου (Koula Panagou), Αντώνης Νανάς (Antonis Nanas), Μαρία Αναμουρλόγλου (Maria Anamourloglou), Άρης Μαυρομμάτης (Aris Mavromatis) (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.