Δημιουργία ανοιχτών χώρων παιχνιδιού στο αστικό περιβάλλον: Η περίπτωση του ‘pop up adventure play’

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔημιουργία ανοιχτών χώρων παιχνιδιού στο αστικό περιβάλλον: Η περίπτωση του ‘pop up adventure play’ (EL)
Creating open spaces for play in urban environments: The case of pop up adventure play (EN)

Μπιρμπίλη (Maria Birbili), Μαρία
Παπανδρέου (Maria Papandreou), Μαρία

Τα μικρά παιδιά χρειάζονται ευκαιρίες και χώρους όπου μπορούν να παίξουν και να κινηθούν ελεύθερα και με ασφάλεια, να ασκήσουν την προδιάθεσή τους για διερεύνηση, να δημιουργήσουν φανταστικούς κόσμους, να εκφραστούν και να επικοινωνήσουν με άλλα παιδιά. Καθώς σήμερα οι ευκαιρίες των παιδιών για πραγματικά ελεύθερο παιχνίδι στα αστικά κέντρα μειώνονται, μια καινούργια τάση στη δημιουργία χώρων παιχνιδιού φαίνεται να κερδίζει έδαφος στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Μεγάλη Βρετανία. Πρόκειται για την ιδέα του pop up adventure play το οποίο με καθημερινά, φυσικά και συνθετικά υλικά, που δεν κοστίζουν ή κοστίζουν ελάχιστα, δίνει σε παιδιά όλων των ηλικιών την αυτονομία και τον έλεγχο του παιχνιδιού τους. Η φιλοσοφία του pop up adventure play δίνει ιδιαίτερη σημασία στο είδος των υλικών που παρέχουμε στα παιδιά και αναζητά χώρους οι οποίοι επιτρέπουν τις μεγάλες κινήσεις και τη συνεργατική δράση.Στην παρούσα εργασία θα συζητήσουμε την εμπειρία και την αξιολόγηση μιας πειραματικής εφαρμογής pop up adventure play που υλοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης δυο πανεπιστημιακών μαθημάτων. Στο τέλος διατυπώνουμε προτάσεις για το σχεδιασμό και την οργάνωση παρόμοιων δράσεων στο Ελληνικό αστικό περιβάλλον. (EL)
Children need opportunities and spaces where they can play and move freely and safely, exercise their drive for exploration, create imaginary worlds, express themselves and communicate with other children. As children’s opportunities for free play in the city are diminishing a new trend in playspaces seems to be developing in the USA and Great Britain. It is the idea of pop up adventure playgrounds which, with everyday, artificial and natural materials, that cost nothing or very little, allow children to be autonomous in their play and control their actions and choices. The philosophy of pop up adventure play pays particular attention to the kind of materials we give children and seeks spaces which allow large movement, the transfer and combination of materials and collaborative action.This paper will discuss the experience and the evaluation of an experimental implementation of pop up adventure play that was organized in the academic year 2015-2016 by student teachers, attending two university courses, and their instructors. In the end, we make suggestions concerning the designing and implementation of similar activities in the Greek urban environment. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

προσχολική ηλικία (EL)
δημιουργικότητα (EL)
αστικό περιβάλλον (EL)
παιχνίδι (EL)
χώρος παιχνιδιού (EL)
adventure play (EN)
playspaces (EN)
urban areas (EN)
early childhood education (EN)
creativity (EN)


Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού;

Ελληνική γλώσσα

2019-07-27


Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; (EL)
Children’s Spaces or Spaces for Children? (EN)

Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού;; Τόμ. 1 (2018): Πρακτικά Συνεδρίου ‘Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; Όταν η συνθήκη αγωγής και εκπαίδευσης τέμνεται με την καθημερινότητα της πόλης’; 968-986 (EL)
Children’s Spaces or Spaces for Children?; Τόμ. 1 (2018): Πρακτικά Συνεδρίου ‘Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; Όταν η συνθήκη αγωγής και εκπαίδευσης τέμνεται με την καθημερινότητα της πόλης’; 968-986 (EN)

Copyright (c) 2018 Μαρία Μπιρμπίλη (Maria Birbili), Μαρία Παπανδρέου(Maria Papandreou) (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.