Προσέγγιση του αστικού περιβάλλοντος από παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλικίας Παρουσίαση παιδικών βιωματικών δράσεων: Η πόλη ως αντίληψη και ως δημιούργημα της παιδικής ηλικίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠροσέγγιση του αστικού περιβάλλοντος από παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλικίας Παρουσίαση παιδικών βιωματικών δράσεων: Η πόλη ως αντίληψη και ως δημιούργημα της παιδικής ηλικίας (EL)
Defining the urban environment of school and preschool children Presentation of children’s experiential activities: City as concept and as creation of childhood (EN)

Κρασάκη (Eirini Krasaki), Ειρήνη
Βανιώτη (Despina Vanioti), Δέσποινα

Στο πλαίσιο κύκλου παιδικών δραστηριοτήτων εκπαιδευτικού χαρακτήρα που διοργάνωσε κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου του 2016 η Δημοτική Βιβλιοθήκη Γρεβενών, πραγματοποιήσαμε δύο όμοιες ομαδικές δράσεις διάρκειας 5 ωρών η καθεμία με θέμα «Πολυχρωμοχαρτούπολη – Εργαστήρι για μικρούς αρχιτέκτονες». Οι δράσεις απευθύνθηκαν σε παιδιά των πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου καθώς και σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, χαρακτηρίστηκαν από εκτεταμένη συμμετοχή κοριτσιών και αγοριών ηλικίας από 5 έως 10 ετών και φιλοξενήθηκαν στον εξωτερικό υπαίθριο χώρο του παιδικού τμήματος της δανειστικής Βιβλιοθήκης.Σκοπό των δράσεων αποτέλεσε η πρόθεση δοκιμής στην πράξη του εκπαιδευτικού πλάνου σχολικής δραστηριότητας με θέμα «Η Αρχιτεκτονική πάει Σχολείο!» που εκπονήθηκε ως μέρος ευρύτερης εργασίας με τίτλο «Η παιδοκεντρική αντίληψη και η εφαρμογή της στο σύγχρονο σχολείο» του μαθήματος της Αγωγής του Παιδιού κατά τη διάρκεια του προγράμματος φοίτησης στο Τμήμα της ΑΣΠΑΙΤΕ Κοζάνης (2013-2014).Οι στόχοι που εξαρχής τέθηκαν, πέραν της δημιουργικής απασχόλησης και μάθησης με κέφι, ήταν οι εξής:Η προσέγγιση και κατανόηση του αστικού περιβάλλοντος μέσω της γνωριμίας με το αρχιτεκτονικό λεξιλόγιο και το αρχιτεκτονικό σκαρίφημα       Η παρακίνηση σε διάλογο προκειμένου να αναζητηθούν και να εντοπιστούν τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία της πόλης με την οποία συμβιώνουμε  Η περιγραφή της φανταστικής ιδανικής πόλης – αισθητικές και συναισθηματικές παιδικές προσεγγίσειςΗ ομαδική δράση με σκοπό τη δημιουργία σε μακέτα της φανταστικής πόλης των παιδιών. (EL)
Within the educational children’s activities that were organized by the Municipal Library of Grevena during the second half of August, two similar groups of five hours duration each, titled as ‘Multi-color’ city and ‘Workshop for young architects’ took place. The actions were addressed to children on the first grade of elementary school and preschool. A participation of girls and boys aged from 5-10 years was very satisfactory. The action took place outdoor, in front of the library.The purpose of this action was to test in practice the educational school activity plan entitled ‘Architecture goes to School’, conducted as part of a wider project entitled "child-centered approach and its’ application in modern school" as part of the Course of Children's Education that was developed during the study at the Department of ASPETE Kozani (2013-2014).The objectives that were initially set, in addition to fun and creative learning, were:The approach and understanding of the urban environment through acquaintance with the architectural vocabulary and architectural sketch.The incitement to dialogue in order to seek and identify the positive and negative aspects of the city that we live in.A description of the imaginary ideal city – aesthetic and emotional childhood approaches.The group action aiming to create a model of the imaginary city. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

βιωματική παιδική δράση (EL)
προσέγγιση (EL)
διάλογος (EL)
μακέτα (EL)
ζωγραφική (EL)
παιχνίδι (EL)
αρχιτεκτονικό λεξιλόγιο (EL)
πόλη (EL)
πολυτροπικός (EL)
αρχιτεκτονική (EL)
κουτί (EL)
βίωμα (EL)
σκαρίφημα (EL)
χαρτί (EL)
αστικό περιβάλλον (EL)
όψη (EL)
παιδί (EL)
χειροτεχνίες / κατασκευές (EL)
χώρος (EL)
φαντασίωση (EL)
game (EN)
fantasy (EN)
urban environment (EN)
city (EN)
multimodal approach (EN)
kid (EN)
experiential childhood action (EN)
architectural vocabulary (EN)
box (EN)
experience (EN)
space (EN)
craftsmen / constructions (EN)
paper (EN)
dialogue (EN)
drawing (EN)
façade (EN)
model (EN)
sketch (EN)
child (EN)
architecture (EN)


Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού;

Ελληνική γλώσσα

2019-07-27


Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; (EL)
Children’s Spaces or Spaces for Children? (EN)

Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού;; Τόμ. 1 (2018): Πρακτικά Συνεδρίου ‘Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; Όταν η συνθήκη αγωγής και εκπαίδευσης τέμνεται με την καθημερινότητα της πόλης’; 711-725 (EL)
Children’s Spaces or Spaces for Children?; Τόμ. 1 (2018): Πρακτικά Συνεδρίου ‘Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; Όταν η συνθήκη αγωγής και εκπαίδευσης τέμνεται με την καθημερινότητα της πόλης’; 711-725 (EN)

Copyright (c) 2018 Δέσποινα Βανιώτη (Despina Vanioti), Ειρήνη Κρασάκη (Eirini Krasaki) (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.