Εικαστικοί και παιδαγωγικοί διάλογοι στις γειτονιές

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕικαστικοί και παιδαγωγικοί διάλογοι στις γειτονιές (EL)
Artistic and educational dialogues in neighborhoods (EN)

Ακύλα (Elena Akyla), Έλενα
Ζάχου (Eleni Zachou), Ελένη

Η έννοια του χώρου και η καλλιέργεια της ιδιότητας του πολίτη διατρέχουν τα Διαθεματικά Ενιαία Πλαίσια Προγράμματος Σπουδών σε όλες τις τάξεις του δημοτικού σχολείου. Στην εισήγηση αυτή παρουσιάζεται η εμπειρία από τη διεξαγωγή προγραμμάτων καινοτόμων δράσεων σε πολυπολιτισμικά δημοτικά σχολεία του κέντρου της Αθήνας με θέμα τη γειτονιά και αναδεικνύονται οι παιδαγωγικές και εικαστικές δράσεις που αναπτύχθηκαν σε τρία διαφορετικά σχολεία. Οι μαθητές/τριες στα προγράμματα αυτά εργάζονται ομαδικά, διερευνούν τις γειτονιές τους ιστορικά και διαθεματικά και συνομιλούν μέσα από τις εργασίες τους με μαθητές/τριες άλλων σχολείων, σπουδαστές/τριες της Αρχιτεκτονικής και δημόσιους φορείς της πόλης. Η εισήγηση αναδεικνύει ζητήματα που αφορούν τόσο τις χωρικές ταυτότητες των παιδιών, όσο και τη βιωματική προσέγγιση του τόπου και την επικοινωνία με την τοπική κοινότητα. Από την εφαρμογή των προγραμμάτων διαφαίνεται ότι η διερεύνηση και η διαπραγμάτευση του χώρου βοηθούν στη χειραφέτηση των μαθητών/τριών και ανοίγουν το δρόμο για σχολεία ανοιχτά στην κοινωνία. (EL)
Issues of space and citizenship run through the Greek national curriculum of primary education. This paper deals with the experience gained from conducting programmes about pupils’ perceptions of their neighborhood in multicultural primary schools in the centre of Athens. It presents the artistic and pedagogical activities undertaken by students throughout the project in three different schools. Pupils work together, explore their neighborhoods cross-thematically and over time. They interact, through their work, with peers from other schools, students of Architecture and municipal organisations. This paper highlights issues related to children’s spatial identities as well as the importance of communication between school settings and the wider community and approaches issues of place through learning by doing. It argues that exploring and negotiating issues of space affect pupils’ empowerment and support open schools to community. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ιδιότητα του πολίτη (EL)
χώρος (EL)
πρωτοβάθμια εκπαίδευση (EL)
citizenship (EN)
primary education (EN)
space (EN)


Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού;

Ελληνική γλώσσα

2019-07-27


Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; (EL)
Children’s Spaces or Spaces for Children? (EN)

Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού;; Τόμ. 1 (2018): Πρακτικά Συνεδρίου ‘Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; Όταν η συνθήκη αγωγής και εκπαίδευσης τέμνεται με την καθημερινότητα της πόλης’; 632-643 (EL)
Children’s Spaces or Spaces for Children?; Τόμ. 1 (2018): Πρακτικά Συνεδρίου ‘Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; Όταν η συνθήκη αγωγής και εκπαίδευσης τέμνεται με την καθημερινότητα της πόλης’; 632-643 (EN)

Copyright (c) 2018 Ελένη Ζάχου (Eleni Zachou), Έλενα Ακύλα (Elena Akyla) (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.