Ιφιγένεια η εν Ταύροις: Α' Στάσιμον (392-455)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1973 (EL)
Ιφιγένεια η εν Ταύροις: Α' Στάσιμον (392-455) (EL)

, Ευριπίδης
Λουκέρης, Φίλιππος; μετ.

Στροφή Α΄ και Β΄ αντιστροφή Α΄ και Β΄ (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Λουκέρης, Φίλιππος Κ. (EL)
ποίηση (EL)
Ευριπίδης (480-406) (EL)

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

Υδρία

Ελληνική γλώσσα

1973-04-01


Υδρία (EL)

Μεταφράσεις απ' τους αρχαίους (EL)

Υδρία; Τόμ. 1, Αρ. 3 (1973); 27 (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.