Προς τον απαίδευτον και πολλά βιβλία ωνούμενον

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1973 (EL)
Προς τον απαίδευτον και πολλά βιβλία ωνούμενον (EL)

, Λουκιανός

αποσπάσματα (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
πεζό (EL)

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

Υδρία

Ελληνική γλώσσα

1973-06-01


Υδρία (EL)

Μνήμη (EL)

Υδρία; Τόμ. 1, Αρ. 5 (1973); 7 (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.