δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1974 (EL)
San Francisco-Kolomenskoye (EL)

Τσιάμης, Χρήστος; μετ.
Voznezensky, Andrei

μετάφραση από τα αγγλικά (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ρωσική ποίηση (EL)

Voznezensky, Andrei (1933-2010) (EL)
Τσιάμης, Χρήστος (1950-) (EL)
ποίηση (EL)

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

Υδρία

Ελληνική γλώσσα

1974-10-01


Υδρία (EL)

Δυο ποιητές (EL)

Υδρία; Τόμ. 2, Αρ. 13 (1974); 34 (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.