δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1979 (EL)
Τα περπατητά πρόσωπα (EL)

Τσιάμης, Χρήστος; μετ.
Patchen, Kenneth

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

μύθος (EL)
Τσιάμης, Χρήστος (1950-) (EL)
Patchen, Kenneth (1911-1972) (EL)

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

Υδρία

Ελληνική γλώσσα

1979-01-01


Υδρία (EL)

Δυο μύθοι (EL)

Υδρία; Τόμ. 7, Αρ. 21 (1979); 28 (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.