Τρία μεταφραστικά επιτεύγματα του Σωκρ. Λ. Σκαρτσή: 1) Χάϊκου και Σενρυου β΄ έκδοση, 2) Σουφισμός και 3) Η αγρύπνια της Αφροδίτης. Όστρακα 1979

 
This item is provided by the institution :
University of Patras
Repository :
Daniilis - Digital collection of the Municipal Library of Patras
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareReview (EN)

1980 (EN)
Τρία μεταφραστικά επιτεύγματα του Σωκρ. Λ. Σκαρτσή: 1) Χάϊκου και Σενρυου β΄ έκδοση, 2) Σουφισμός και 3) Η αγρύπνια της Αφροδίτης. Όστρακα 1979 (EL)

Ναβίδης, Αρχίλοχος

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
κριτική (EL)

0 (EL)
Υδρία, Πάτρα, δημοτικό τραγούδι, Σωκράτης Σκαρτσής (EL)

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

Υδρία

Greek

1980-08-01


Υδρία (EL)

Υδρία; Τόμ. 8, Αρ. 27-30 (1980); 56-58 (EL)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)