δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1973 (EL)
Η πόλη μας (EL)

Τσιάμης, Χρήστος

μότο: "στην Έρση" (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ποίηση (EL)

Τσιάμης, Χρήστος (1950-) (EL)


Δανιηλίς - Ψηφιακά Τεκμήρια της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών

Ελληνική γλώσσα

1973-03-01


Υδρία (EL)

Απ' την Πάτρα (EL)

Υδρία; Τόμ. 1, Αρ. 2 (1973); 24-25 (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.