Χαράλαμπος (Χάρης) Ψωμιάδης (1928-2011)

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών
Αποθετήριο :
Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2011 (EL)
Χαράλαμπος (Χάρης) Ψωμιάδης (1928-2011) (EL)
Χαράλαμπος (Χάρης) Ψωμιάδης (1928-2011) (EN)

Ανεστίδης, Σταύρος Θ.


info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Εκπαίδευση (EL)
Educational sciences (EN)

Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών (EL)
Centre for Asia Minor Studies (EN)

Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών

2011-12-01


Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών - Centre for Asia Minor Studies (EL)

1105-0322
2459-2579
Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών; Vol 17 (2011); 349-352 (EL)
Bulletin of the Centre for Asia Minor Studies; Vol 17 (2011); 349-352 (EN)

Copyright (c) 2015 Σταύρος Θ. Ανεστίδης (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.