Μνήμη Μέλπως Μερλιέ

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών
Αποθετήριο :
Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

1980 (EL)
Μνήμη Μέλπως Μερλιέ (EL)
Μνήμη Μέλπως Μερλιέ (EN)

Δραγούμης, Μ. Φ.
Σακελλαρίου, Μ. Β.
Βεΐνογλου, Τζων
Θεοδωρίδης, Θεόδωρος
Χαλδέζος, Πάνος
Κουρνούτος, Γ. Π.
Μιλλιέξ, Ροζέ
Ζακυθηνός, Διονύσιος Α.

[ Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available] (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Ιστορία & Αρχαιολογία (EL)
Γλώσσες & Λογοτεχνία (EL)
History and Archaeology (EN)
Languages and Literature (EN)

Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών (EL)
Centre for Asia Minor Studies (EN)

Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών

1980-01-01


Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών - Centre for Asia Minor Studies (EL)

1105-0322
2459-2579
Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών; Vol 2 (1980); 9-30 (EL)
Bulletin of the Centre for Asia Minor Studies; Vol 2 (1980); 9-30 (EN)

Copyright (c) 2015 Γ. Π. Κουρνούτος, Διονύσιος Α. Ζακυθηνός, Μ. Β. Σακελλαρίου, Ροζέ Μιλλιέξ, Πάνος Χαλδέζος, Τζων Βεΐνογλου, Θεόδωρος Θεοδωρίδης, Μ. Φ. Δραγούμης (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.