Εμπορικές ανταλλαγές μεταξύ των Ρουμανικών χωρών και της Μικράς Ασίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών
Αποθετήριο :
Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕμπορικές ανταλλαγές μεταξύ των Ρουμανικών χωρών και της Μικράς Ασίας (EL)
Echanges commerciaux entre les pays roumains et l'Asie mineure intermedies par les marchands Grecs (XVIIe-XIXe siecles) (EN)

Cicanci, Olga

Προερχόμενοι στην πλειονότητά τους από τήν ’Οθωμανική Αυτοκρατορία,οί 'Έλληνες έμποροι πού έγκαταστάθηκαν, προσωρινά ή μόνιμα, στίς ρουμανικέςχώρες, κατά τή διάρκεια τοϋ 17ου μέχρι τόν 19ο αιώνα, έπαιξανσημαντικό ρόλο στή διακίνηση των εμπορευμάτων από καί προς τή Μικρά’Ασία. ’Οργανωμένοι σε εμπορικές εταιρείες (όπως ήταν έκεΐνες από τόΣιμπίου καί τό Μπρασόβ), σέ εμπορικούς συνεταιρισμούς ή σέ εμπορικούςοίκους (π.χ. τού Στάμου, τοϋ Πολίζου κ.λπ.), οί Έλληνες έμποροι,συχνά συνεταίροι μέ τούς Ρουμάνους ή τούς άλλους Βαλκανίους, στήνπερίοδο πού άναφέραμε παραπάνω, θά γίνουν οί πιό σημαντικοί μεταφορείςτων εμπορευμάτων, τών προερχομένων από τήν Κωνσταντινούποληκαί τή Μικρά ’Ασία, τόσο προς τις ρουμανικές χώρες, όσο καί προς τήνκεντρική Εύρώπη. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Ιστορία & Αρχαιολογία (EL)
History and Archaeology (EN)

Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών (EL)
Centre for Asia Minor Studies (EN)

Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών

Αγγλική γλώσσα

2008-01-01


Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών - Centre for Asia Minor Studies (EL)

1105-0322
2459-2579
Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών; Vol 15 (2008); 257-264 (EL)
Bulletin of the Centre for Asia Minor Studies; Vol 15 (2008); 257-264 (EN)

Copyright (c) 2015 Olga Cicanci (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.