Η ιστορία της Οθωμανικής αυτοκρατορίας του Joseph Hammer von Purgstall στα Ελληνικά (1870-1874): Το ασυνεχές μεταφραστικό εγχείρημα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών
Αποθετήριο :
Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ ιστορία της Οθωμανικής αυτοκρατορίας του Joseph Hammer von Purgstall στα Ελληνικά (1870-1874): Το ασυνεχές μεταφραστικό εγχείρημα (EL)
J.Hammer von Purgstall, geschichte des osmanischen reiches: Une edition grecque inachevee (EN)

Πετροπούλου, Ιωάννα

L’oeuvre de J. Hammer von Purgstall, Geschichte des Osmanischen Reichesparue en 1827-1835 en allemand, en dix volumes, fut traduite en plusieurslangues européennes au 19ème siècle. En Grèce, après avoir été présentéeen miettes, cette oeuvre classique a été éditée en 1870-1874 à Athènes, ensix volumes. Son traducteur, Constantin S. Krokidas, malgré l’aide financièresollicitée d’un homme de lettres comme Ioannis G. Gennadios, n’a pas réussià imprimer le reste.Cet article se propose de donner une explication en ce qui concerne lerefus de la nation grecque envers son passé historique récent, c’est-à-dire lerefus de l’état national à accepter son héritage de l’«ancien régime», celuide l’Empire Ottoman. L’instauration de Byzance dans l’idéologie néohelléniqueainsi que la valorisation de la prise de Constantinople comme l’événement par excellence de l’historiographie nationale, ont joué un rôleprimordial pour que la version grecque de la Geschichte des OsmanischenReiches pendant la décennie de 1870 reste, finalement, inachevée. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Ιστορία & Αρχαιολογία (EL)
History and Archaeology (EN)

Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών (EL)
Centre for Asia Minor Studies (EN)

Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών

Ελληνική γλώσσα

2008-01-01


Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών - Centre for Asia Minor Studies (EL)

1105-0322
2459-2579
Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών; Vol 15 (2008); 291-324 (EL)
Bulletin of the Centre for Asia Minor Studies; Vol 15 (2008); 291-324 (EN)

Copyright (c) 2015 Ιωάννα Πετροπούλου (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.