Ανάγλυφα εικονίδια Αγίων στις παλαιολόγειες επενδύσεις εικόνων της μονής Βατοπεδίου. Σχέσεις γλυπτικής και μικρογλυπτικής.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑνάγλυφα εικονίδια Αγίων στις παλαιολόγειες επενδύσεις εικόνων της μονής Βατοπεδίου. Σχέσεις γλυπτικής και μικρογλυπτικής. (EL)
Relief images of Saints in palaiologan icon revetments in the Monastery of Vatopedi. Connections between sculpture and microsculpture. (EN)

ΛΟΒΕΡΔΟΥ-ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ, Κάτια

Στις υστεροβυζαντινές επενδύσεις εικόνων που διασώθηκαν στην μονή Βατοπεδίου του Αγίου Όρους, πρωτεύουσα θέση κατέχουν εικονίδια με προτομές αγίων. Τα ανάγλυφα αυτά εικονίδια, τα κατασκευασμένα πάνω σε αργυρά ελάσματα, που διακοσμούν τα πλαίσια επενδύσεων, προσφέρουν την δυνατότητα προσέγγισης της θρησκευτικής εικονιστικής γλυπτικής στην εποχή των Παλαιολόγων, της οποίας δεν σώζονται ικανά έργα. Από την μελέτη τους διαπιστώνεται ότι η μικρογλυπτική ακολουθεί τάσεις ανάλογες με την βυζαντινή γλυπτική και έτσι μπορεί κανείς να προσεγγίσει την δεύτερη και μέσω της πρώτης. (EL)
In the late Byzantine revetments of icons from the Athonite monastery of Vatopedi we find small icons with relief busts of saints. These small icons made of thin sheets of silver, worked in high or low relief who decorated the frames of the icons' revetments offer the possibility to approach the religious figural sculpture of the Palaiologan period. The study of this material proves that the microsculpture follows the sculpture of the time, and we can approach the second through the first. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

αργυρές επενδύσεις εικόνων (EL)
Υστεροβυζαντινή περίοδος (EL)
μονή Βατοπεδίου (EL)
Άγιον Όρος. (EL)
βυζαντινή μικρογλυπτική (EL)
βυζαντινή γλυπτική (EL)
ανάγλυφα αργυρά εικονίδια αγίων (EL)
Mount Athos. (EN)
silver icons revetments (EN)
Byzantine microsculpture (EN)
relief icons of Saints (EN)
Byzantine sculpture (EN)
Vatopedi Monastery (EN)
Late Byzantine period (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2016-10-25


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 37 (2016), Series 4; 215-238 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 37 (2016), Series 4; 215-238 (EN)

Copyright (c) 2016 Κάτια ΛΟΒΕΡΔΟΥ-ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.