Ο Γεώργιος Λαμπάκης στη Φθιώτιδα (1896-1910). Οψεις της ερευνητικής του δραστηριότητας στην ελληνική Περιφέρεια.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟ Γεώργιος Λαμπάκης στη Φθιώτιδα (1896-1910). Οψεις της ερευνητικής του δραστηριότητας στην ελληνική Περιφέρεια. (EL)
Georgios Lampakis at phthiotis (1896-1910). Aspects of his research activity in the greek periphery. (EN)

ΠΑΛΛΗΣ, Γιώργος

Ο Γεώργιος Λαμπάκης πραγματοποίησε μεταξύ των ετών 1896-1910 οκτώ τουλάχιστον ταξίδια στη Φθιώτιδα, κατά τα οποία κατέγραψε στοιχεία για τα βυζαντινά και τα μεταβυζαντινά μνημεία της. Η δραστηριότητά του στην περιοχή παρουσιάζει ενδιαφέρον για την κατανόηση των κινήτρων, των ενδιαφερόντων και του τρόπου της ερευνητικής εργασίας του. Οι παράμετροι αυτές εξετάζονται στο κείμενο μέσα από τις δημοσιευμένες στο ΔΧΑΕ σύντομες ειδήσεις και από τις ανέκδοτες ση-μειώσεις και την αλληλογραφία του Λαμπάκη. (EL)
Georgios Lampakis visited the region of Phthiotis, Central Greece, at least eight times between the years 1896 and 1910, recording data on the Byzantine and post-Byzantine monuments existing there. His activity in this specific area is valuable for the understanding of his motives, his interests and the method of his research. The article focuses on these aspects through Lampakis’ short reports in the Deltion of the Christian Archaeological Society and his unpublished notes and correspondence. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Ιστορία της βυζαντινής αρχαιολογίας (EL)
Λαμία. (EL)
Γεώργιος Λαμπάκης (EL)
Φθιώτιδα (EL)
Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
History of the Byzantine archaeology (EN)
Christian Archaeological Society (EN)
Georgios Lampakis (EN)
Lamia (EN)
Phthiotis (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2016-10-25


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 37 (2016), Series 4; 297-310 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 37 (2016), Series 4; 297-310 (EN)

Copyright (c) 2016 Γιώργος ΠΑΛΛΗΣ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.