Δύο αδημοσίευτες κρητικές εικόνες στο Μουσείο OEuvre Notre-Dame του Στρασβούργου: ο άγιος Γεώργιος έφιππος δρακοντοκτόνος και η Δέηση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔύο αδημοσίευτες κρητικές εικόνες στο Μουσείο OEuvre Notre-Dame του Στρασβούργου: ο άγιος Γεώργιος έφιππος δρακοντοκτόνος και η Δέηση (EL)
Deux icônes crétoises inédites au musée de l’OEuvre Notre Dame de Strasbourg : Saint Georges à cheval terrassant le dragon et la Déisis. (EN)
Deux icônes crétoises inédites au musée de l’OEuvre Notre Dame de Strasbourg : Saint Georges à cheval terrassant le dragon et la Déisis. (FR)

CHATZIDAKIS (Νανώ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ), Nano

Στη μελέτη εξετάζονται δύο αδημοσίευτες κρητικές εικόνες στο Μουσείο OEuvre Νotre-Dame του Στρασβούργου. Ο άγιος Γεώργιος έφιππος δρακοντοκτόνος ακολουθεί το εικονογραφικό πρότυπο της εικόνας του Αγγέλου στο Μουσείο Μπενάκη και αποδίδεται σε έργαστήριο καλού κρητικού ζωγράφου του δεύτερου μισού του 15ου αιώνα, που εργάζεται στο περιβάλλον του. Η Δέηση με τον Χριστό στο κέντρο όρθιο και μετωπικό και τις μορφές της Παναγίας και του Ιωάννη Προδρόμου σε δέηση κρατώντας ειλητάρια με πολύστιχες καλλιγραφημένες επιγραφές ικεσίας, έχει βυζαντινή καταγωγή και αποτελεί συμφυρμό δύο άλλων, διαδεδομένων στις κρητικές εικόνες του 15ου αιώνα, εικονογραφικών τύπων. Πρόκειται για έργο καλής τέχνης, πρωτότυπο στη σύνθεση και τη διατύπωση των επιγραφών, που μπορεί να αποδοθεί σε ικανό κρητικό ζωγράφο των μέσων του 16ου αιώνα, ο οποίος πιθανώς εργάζεται στο περιβάλλον των κρητικών ζωγράφων της Βενετίας. (EL)
Two unpublished  Cretan icons at the OEuvre Notre Dame Museum, Strasbourg: Saint George the dragon-slayer on a horseback and the Deisis.Two unpublished icons at the OEuvre Notre Dame Museum, Strasbourg are examined in the present study. Saint George the dragon-slayer on a horseback is painted after the iconographic model of the painter Angelos’ icon at the Benaki Museum. It is attributed to an outstanding Cretan painter of the second half of the 15th century, working close to his workshop. The Deisis, where Christ at the center is represented, standing and frontal and the Virgin and Saint John the Forerunner turned in prayer, holding long unfolded scrolls with the text of the prayer of intercession, in calligraphic lettering, derives from Byzantine iconography and presents an original compilation of two other iconographic types of the Deisis, widely diffused on 15th century Cretan icons. It is a fine work, distinguished for its creative composition and the original rendering of the inscriptions; it can be attributed to a skillful Cretan painter, of the middle of the 16th century, working probably in the context of Cretan painters in Venice. (EN)
no abstract en Francais (FR)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2017-08-04


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

Κρήτη; Βενετία (EL)
15ος αιώνας; 16ος αιώνας. (EL)
15th century; 16th century. (EN)
Crete; Venice. (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 38 (2017), Series 4; 227-246 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 38 (2017), Series 4; 227-246 (EN)

Copyright (c) 2017 Deltion of the Christian Archaeological Society (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.