Η παλαιοχριστιανική αρχιτεκτονική ως πηγή έμπνευσης για ναούς του 11ου αιώνα στα νησιά του Αιγαίου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ παλαιοχριστιανική αρχιτεκτονική ως πηγή έμπνευσης για ναούς του 11ου αιώνα στα νησιά του Αιγαίου (EL)
Early Christian architecture as a source of inspiration for eleventh century churches on the aegean islands (EN)

ASLANIDIS, Klimis

Σε ορισμένες εκκλησίες στα μικρά νησιά του Αιγαίου εμφανίζεται μια προσπάθεια αναβίωσης της παλαιοχριστιανικής αρχιτεκτονικής. Ο Άγιος Μάμας της Ποταμιάς στη Νάξο και η Επισκοπή της Σαντορίνης εμπνέονται από γνωστούς ναούς του 6ου αιώνα. Παρόμοια τάση εμφανίζουν και οι Άγιοι Απόστολοι στο Άργος Καλύμνου. Αυτή η προσπάθεια είναι χαρακτηριστική της ιδεολογίας της εποχής της, αλλά περιορίζεται σε λίγα παραδείγματα, χωρίς να κατορθώνει να μεταβάλλει την τοπική έκφραση της αρχιτεκτονικής. (EL)
Some churches on small Aegean islands demonstrate an effort to revive Early Christian architecture. Hagios Mamas near Potamia on Naxos and the church of the Episkopi on Santorini are inspired by known sixth-century churches. A similar trend is evident in the church of Hagioi Apostoloi at Argos on Kalymnos. This attempt is characteristic of the ideology of the era, but is limited to few examples, not succeeding in changing the local expression of architecture. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

11ος αιώνας (EL)
Κάλυμνος. (EL)
Νάξος (EL)
νησιά Αιγαίου (EL)
Μεσοβυζαντινή περίοδος (EL)
βυζαντινή αρχιτεκτονική (EL)
Σαντορίνη (EL)
Naxos (EN)
Byzantine architecture (EN)
Middle Byzantine Period (EN)
Kalymnos (EN)
Santorini (EN)
11th century (EN)
Aegean islands (EN)


Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Αγγλική γλώσσα

2018-09-22


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

νησιά Αιγαίου; Νάξος; Σαντορίνη; Κάλυμνος. (EL)
Μεσοβυζαντινή περίοδος; 11ος αιώνας; (EL)
Aegean islands; Naxos; Santorini; Kalymnos (EN)
Middle Byzantine Period; 11th century (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 39 (2018), Series 4. In the memory of Charalambos Bouras; 167-178 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 39 (2018), Series 4. In the memory of Charalambos Bouras; 167-178 (EN)

Copyright (c) 2018 Deltion of the Christian Archaeological Society (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.