Παρατηρήσεις στην αρχιτεκτονική του ναού της Παναγίας Παντοβασίλισσας στην Τρίγλεια της Βιθυνίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠαρατηρήσεις στην αρχιτεκτονική του ναού της Παναγίας Παντοβασίλισσας στην Τρίγλεια της Βιθυνίας (EL)
Observations on the architecture of the church of the Panaghia Pantobasilissa at Trigleia in Bithynia (EN)

ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ, Σταύρος

Ο ναός της Παναγίας Παντοβασίλισσας στην Τρίγλεια της Βιθυνίας, ο οποίος έχει χρονολογηθεί με τη μέθοδο της δενδροχρονολόγησης λίγομετάτο 1336, αποτελεί μια ιδιόρρυθμη παραλλαγή του τύπου των σύνθετων τετρακιονίων σταυροειδών εγγεγραμμένων, που χαρακτηρίζεται από έκδηλο πειραματισμό με τον νάρθηκα ενοποιημένο με τον κυρίως ναό. Στη σύνθεση των όψεων του ναού, όπως και στη διάρθρωση του εσωτερικού του, διαπιστώνεται επίσης ένας ιδιότυπος πειραματισμός (EL)
The church of the Virgin Pantabasilissa at Trigleia in Bithynia, which has been dated by the method of dendrochronology to shortly after 1336, is a peculiar variation of the composite four-columned cross-in-square type, which is distinguished by obvious experimentation. The narthex was unified with the naos. Singular experimentation is also evident in the synthesis of the facades of the church, as well as in the articulation of its interior. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

14ος αιώνας (EL)
Τρίγλεια (EL)
ναοδομία (EL)
Μικρά Ασία (EL)
Βιθυνία (EL)
αρχιτεκτονική (EL)
Bithynia (EN)
Trigleia (EN)
Asia Minor (EN)
church building (EN)
14th century (EN)
architecture (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-07-06


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

14ος αιώνας (EL)
Μικρά Ασία; Βιθυνία; Τρίγλεια (EL)
Asia Minor; Bithynia; Trigleia (EN)
14th century (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 26 (2005), Series 4. In memory of Georgios Galavaris (1926-2003); 51-62 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 26 (2005), Series 4. In memory of Georgios Galavaris (1926-2003); 51-62 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.