Αμφίγραπτη παλαιολόγεια εικόνα στη Νίσυρο

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑμφίγραπτη παλαιολόγεια εικόνα στη Νίσυρο (EL)
Two-sided palaiologan icon from Nisyros (EN)

ΚΑΤΣΙΩΤΗ, Αγγελική

Εξετάζεται αμφίγραπτη εικόνα με την Παναγία και τον άγιο Νικόλαο, που φυλάσσεται στη Μονή της Παναγίας Σπηλιανής στη Νίσυρο. Από την αρχική ζωγραφική της εμπρόσθιας όψης με τη δεξιοκρατούσα Οδηγήτρια δεν σώθηκε τίποτα. Η πίσω όψη, με τον άγιο Νικόλαο χρονολογείται στο τελευταίο τέταρτο του 14ου αιώνα. Η εικόνα, αποτέλεσε πιθανόν προϊόν της καλλιτεχνικής παραγωγής της Ρόδου, δωρεά του ενοικιαστή της Νισύρου, ροδίτη άρχοντα Δραγονίνο Κλαβέλλη προς τους κατοίκους του νησιού. (EL)
A double-sided icon of the Virgin and St Nicholas, preserved in the monastery of the Virgin Spiliani on Nisyros, is discussed On the front side, nothing has survived of the original painting of the Virgin Hodegetria with the Christ-Child on her right arm. On the rear side, the figure of St Nicholas is dated to the last quarter of the fourteenth century. The icon was probably painted in Rhodes and the was gift to the inhabitants of Nisyros from the lessee of the island at that time, the Rhodian nobleman Dragonino Clavelli.  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Δωδεκάνησα (EL)
Νίσυρος (EL)
άγιος Νικόλαος (EL)
14ος αιώνα (EL)
εικόνα (EL)
Παναγία Οδηγήτρια (EL)
Dodecanese (EN)
Nisyros (EN)
icon (EN)
Virgin Hodegetria (EN)
St Nicholas (EN)
14th century (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-07-06


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

Δωδεκάνησα; Νίσυρος (EL)
14ος αιώνα (EL)
14th century (EN)
Dodecanese; Nisyros (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 25 (2004), Series 4; 63-76 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 25 (2004), Series 4; 63-76 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.