Οι τοιχογραφίες του ναού της Θεοτόκου στο χωριό Cerskё της Νότιας Αλβανίας. Συμβολή στη μελέτη της υστεροβυζαντινής μνημειακής ζωγραφικής στη Βόρεια Ηπειρο

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟι τοιχογραφίες του ναού της Θεοτόκου στο χωριό Cerskё της Νότιας Αλβανίας. Συμβολή στη μελέτη της υστεροβυζαντινής μνημειακής ζωγραφικής στη Βόρεια Ηπειρο (EL)
Die Fresken der Marienkirche in Cerskë bei Leskovik (Südalbanien). Ein Beitrag zur spätbyzantinischen Monumentalmalerei im nördlichen Epirus (EN)

KIRCHHAINER, Karin

Εξετάζονται οι τοιχογραφίες του ναού της Θεοτόκου στο χωριό Cerskё της Νότιας Αλβανίας. Μελετάται το εικονογραφικό πρόγραμμα του ναού, η εικονογραφία και η τεχνοτροπία των παραστάσεων. Οι τοιχογραφίες, που περιλαμβάνουν παραστάσεις του Δωδεκαόρτου και μορφές αγίων, φιλοτεχνήθηκαν στα τέλη του 14ου αιώνα από ζωγράφο μάλλον περιορισμένων ικανοτήτων. Ως προς το εικονογραφικό πρόγραμμα, έντονες είναι οι ομοιότητες με σύγχρονους ναούς της Καστοριάς. (EL)
The article examines the wall-paintings in the church of the Virgin in the village of Cerskё, Southern Albania. It discusses the iconographic programme of the church, the iconography and the style of the representations. The wall-paintings, which include Dodecaorton scenes and figures of saints, were executed in the late fourteenth century by an artist of rather limited abilities. The iconographic programme displays strong similarities to contemporary churches in Kastoria.  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Υστεροβυζαντινή περίοδος (EL)
Βόρεια Ήπειρος (EL)
Αλβανία (EL)
μνημειακή ζωγραφική (EL)
πρόγραμμα (EL)
τεχνοτροπία (EL)
εικονογραφία (EL)
style (EN)
Northern Epirus (EN)
monumental painting (EN)
programme (EN)
iconography (EN)
Late Byzantine period (EN)
Albania (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-07-06


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

Υστεροβυζαντινή περίοδο (EL)
Αλβανία; Βόρεια Ήπειρος (EL)
Albania; Northern Epirus (EN)
Late Byzantine period (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 25 (2004), Series 4; 89-110 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 25 (2004), Series 4; 89-110 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.