Φορητές εικόνες του δεύτερου μισού του 14ου αιώνα στη μονή Μεγίστης Λαύρας Αγίου "Ορους

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΦορητές εικόνες του δεύτερου μισού του 14ου αιώνα στη μονή Μεγίστης Λαύρας Αγίου "Ορους (EL)
Icônes portatives de la deuxième moitié du XIVe siècle au monastère de la Grande Lavra au Mont Athos (EN)

TSIGARIDAS, Euthymios

Μη διαθέσιμη περίληψη (EL)
no abstract (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-07-06


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 25 (2004), Series 4; 25-36 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 25 (2004), Series 4; 25-36 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.