Παλαιοχριστιανική σφραγίδα ευχαριστιακού άρτου από την Αθήνα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠαλαιοχριστιανική σφραγίδα ευχαριστιακού άρτου από την Αθήνα (EL)
An early christian eucharistic bread-stamp from Athens (EN)

ΓΚΙΟΛΕΣ, Νικόλαος

Στις ανασκαφές στα νότια της Ακρόπολης βρέθηκε μια πήλινη κυκλική σφραγίδα, ευχαριστιακού άρτου. Διακοσμείται με επιπεδόγλυφο ισοσκελή σταυρό. Η σφραγίδα μπορεί να χρονολογηθεί στον 5ο αιώνα. (EL)
A circular clay stamp for Eucharistic bread was discovered in the excavations to the south of the Acropolis. It is decorated with a Greek cross in champlevé technique. The stamp can be dated to the 5th century.  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

σφραγίδα ευχαριστιακού άρτου (EL)
Παλαιοχριστιανική περίοδος (EL)
Αθήνα (EL)
μικροτεχνία (EL)
eucharistic bread-stamp (EN)
bread-stamp (EN)
Early Christian period (EN)
Athens (EN)
minor arts (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-07-06


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

Παλαιοχριστιανική περίοδος (EL)
Αθήνα (EL)
Early Christian period (EN)
Athens (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 24 (2003), Series 4. In memory of Nikos Oikonomides (1934-2000); 361-364 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 24 (2003), Series 4. In memory of Nikos Oikonomides (1934-2000); 361-364 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.