Οι «εντιμώτατοι άρχοντες» και αφιερωτές στη μεταβυζαντινή Καστοριά

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟι «εντιμώτατοι άρχοντες» και αφιερωτές στη μεταβυζαντινή Καστοριά (EL)
Les «honorables archontes», donateurs à Kastoria post-byzantine (EN)

DRAKOPOULOU, Eugénie

Το άρθρο αναφέρεται στις πληροφορίες που παρέχουν οι κτητορικές και οι αφιερωτικές επιγραφές της Καστοριάς, σχετικά με τους ατομικές και οικογενειακές δωρεές των αρχόντων της πόλης. Πρόκειται για μια δυναμική τάξη, η οποία, όπως αποδεικνύεται από το επιγραφικό υλικό, επηρέασε καθοριστικά τη πολιτισμική ανάπτυξη της πόλης. (EL)
The article presents information offered by the donor and dedicatory inscriptions of Kastoria, regarding to the personal and familial gifts of noble burghers. This is a dynamic class which, as the epigraphic material demonstrates, had a decisive influence on the cultural development of the town. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

16ος-18ος αιώνας (EL)
χορηγία (EL)
μεταβυζαντινή τέχνη και ιστορία (EL)
επιγραφική (EL)
Καστοριά (EL)
Μακεδονία (EL)
epigraphy (EN)
16th-18th centuries (EN)
post-Byzantine art and history (EN)
sponsorship (EN)
Macedonia (EN)
Kastoria (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-07-06


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

16ος-18ος αιώνας (EL)
Μακεδονία; Καστοριά (EL)
Macedonia; Kastoria (EN)
16th-18th centuries (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 24 (2003), Series 4. In memory of Nikos Oikonomides (1934-2000); 267-274 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 24 (2003), Series 4. In memory of Nikos Oikonomides (1934-2000); 267-274 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.