Εικονογραφικές παρατηρήσεις στο στιχηράριον Σινά 1234

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕικονογραφικές παρατηρήσεις στο στιχηράριον Σινά 1234 (EL)
Observations on the iconography of the miniatures of the sticherarion sinai 1234 (EN)

ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, Παναγιώτης Λ.

Το Στιχηράριον Σινά 1234 αντεγράφη στην Βενετία το 1469 από τον γνωστό Κρήτα ενωτικό ιερωμένο Ιωάννη Πλουσιαδηνό. Το διακοσμούν 24 μικρογραφίες, που παρά τον τόπο αντιγραφής και την φιλοδυτική στάση του αντιγραφέως ακολουθούν παλαιολόγεια πρότυπα, και επιβεβαιώνουν την διαπίστωση ότι η εικονογραφία της κρητικής σχολής είχε ήδη αποκρυσταλλωθεί από τα μέσα του 15ου αιώνα. (EL)
The Sticherarion Sinai 1234 was copied in Venice in 1469 by the renowned Cretan unionist priest Ioannis Plousiadenos. It is decorated with 24 miniatures, which, despite their place of reproduction and the pro-western stand point of the copyist, follow Palaiologan models and confirm the belief that the iconography of the Cretan School had already been crystallized by the mid 15th century. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

εικονογραφημένα χειρόγραφα (EL)
1469 (EL)
Κρήτη (EL)
μικρογραφίες μεμονωμένων μορφών και ευαγγελικών σκηνών (EL)
εικονογραφία (EL)
1469 (EN)
Crete (EN)
miniatures of individual figures and Gospel scenes (EN)
illuminated manuscripts (EN)
iconography (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-07-06


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

1469 (EL)
Κρήτη (EL)
1469 (EN)
Crete (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 22 (2001), Series 4. In memory of Manolis Chatzidakis (1909-1998); 87-102 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 22 (2001), Series 4. In memory of Manolis Chatzidakis (1909-1998); 87-102 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.