Ενυπόγραφη κρητική εικόνα με παράσταση Δέησης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕνυπόγραφη κρητική εικόνα με παράσταση Δέησης (EL)
A signed cretan icon with representation of the Deesis (EN)

ΚΑΖΑΝΑΚΗ-ΛΑΠΠΑ, Μαρία

Η δημοσιευόμενη εικόνα βρίσκεται σε ιδιωτική συλλογή της Αθήνας, φέρει την παράσταση της Δέησης με τον Χριστό Παντοκράτορα εν δόξη, πλαισιωμένο από τις δεόμενες μορφές της Παναγίας και του Προδρόμου, και την υπογραφή του γνωστού Κρητικού ζωγράφου Στελιανού Γενίτη (ειδήσεις 1599-1618). Αναλύεται ο τύπος της υπογραφής, στην οποία ο ζωγράφος αναφέρει και το όνομα του δασκάλου του Πέτρου Καιροφυλά, υιοθετώντας μια συνήθεια που έρχεται από την αναγεννησιακή Ιταλία και έχει την καταγωγή της στην αρχαιότητα. Αναλύεται, επίσης, ο τύπος της Δέησης με την αποκαλυπτική μορφή του Χριστού, στον οποίο συνενώνονται δύο θέματα εσχατολογικού χαρακτήρα, τύπος που γνωρίζει ιδιαίτερη διάδοση στη ζωγραφική των κρητικών εργαστηρίων από το δεύτερο μισό του 16ου αιώνα. (EL)
The icon, from a private collection in Athens, carries the representation of the Deesis with Christ Pantocrator in glory flanked by the supplicating figures of the Virgin and St John the Baptist, and the signature of the Cretan painter Stelianos Genitis (documented 1599-1618). Analysed is the type of the signature, in which the painter mentions also his teacher, Petros Kairophylas, adopting a habit that derives from Renaissance Italy and has its origins in Antiquity. Discussed too is the type of the Deesis, with the apocalyptic figure of Christ in which two eschatological issues are united, a type which was widely disseminated in the painting of Cretan workshops from the second half of the sixteenth century. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Κρητικοί ζωγράφοι (EL)
16ος αιώνας (EL)
Κρήτη (EL)
εικονογραφία της Δέησης (EL)
υπογραφές (EL)
iconography of the Deesis (EN)
16th century (EN)
Crete (EN)
Cretan painters (EN)
signatures (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-07-06


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

16ος αιώνας (EL)
Κρήτη (EL)
Crete (EN)
16th century (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 22 (2001), Series 4. In memory of Manolis Chatzidakis (1909-1998); 141-152 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 22 (2001), Series 4. In memory of Manolis Chatzidakis (1909-1998); 141-152 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.