Δέηcιc Ἱερέωc Νικολάου Χαραμουντάνη. Εικόνα Δέησης από τα Κύθηρα στο Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔέηcιc Ἱερέωc Νικολάου Χαραμουντάνη. Εικόνα Δέησης από τα Κύθηρα στο Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών (EL)
A Deesis icon from Kythera in the Byzantine and Christian Museum, Athens (EN)

ΜΠΙΘΑ, Ιωάννα

Παρουσιάζεται μια αφιερωτική εικόνα του Κυθήριου ιερέα Νικόλαου Χαραμουντάνη και της οικογένειάς του με την παράσταση της Δέησης, η οποία προέρχεται από τη μονή του Αγίου Ιωάννη στο Γκρεμό στα Κύθηρα, ιδρυμένη το 1592 από ομάδα Κυθηρίων μεταξύ των οποίων και ομώνυμος του ιερομόναχος. Η εικόνα εξετάζεται εικονογραφικά και τεχνοτροπικά, ενώ επιχειρείται η σύνδεσή της με τους καλλιτεχνικούς και κοινωνικούς κύκλους της εποχής, με έμφαση στην τοπική ιστορία. (EL)
Presented is an icon with representation of the Deesis, dedicated by the Kytherian priest Nikolaos Charamountanis and his family. The work comes from the monastery of St John ‘sto Gremo’ in Kythera, which was founded in 1592 by a group of Kytherians, among them a hieromonk of the same name as the priest. The iconography and style of the icon are examined, and an attempt is made to link it with artistic and social circles of the period, with particular emphasis on local history. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-07-06


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

16th and 17th centuries (EN)
Kythera (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 22 (2001), Series 4. In memory of Manolis Chatzidakis (1909-1998); 229-246 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 22 (2001), Series 4. In memory of Manolis Chatzidakis (1909-1998); 229-246 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.