Ανθίβολα - Patroni in der byzantinischen und postbyzantinischen Malerei?

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2011 (EN)
Ανθίβολα - Patroni in der byzantinischen und postbyzantinischen Malerei? (EL)
Ανθίβολα - Patroni in der byzantinischen und postbyzantinischen Malerei? (EN)

RESTLE, Marcell

Μη διαθέσιμη περίληψη (EL)
no abstract (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-07-06


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 22 (2001), Series 4. In memory of Manolis Chatzidakis (1909-1998); 281-286 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 22 (2001), Series 4. In memory of Manolis Chatzidakis (1909-1998); 281-286 (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)