Δύο εικόνες του 18ου αιώνα στη συλλογή Αιανής Κοζάνης. Συμβολή στο έργο του ζωγράφου Πάνου ή Παναγιώτη «εξ Ιωαννίνων»

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔύο εικόνες του 18ου αιώνα στη συλλογή Αιανής Κοζάνης. Συμβολή στο έργο του ζωγράφου Πάνου ή Παναγιώτη «εξ Ιωαννίνων» (EL)
Two eighteenth-century icons in the collection at Aiani in the Kozani region. A contribution to the work of the painter Panos or Panayotis from Ioannina (EN)

ΤΣΙΛΙΠΑΚΟΥ, Αγαθονίκη Δ.

Οκύριοςστόχοςτηςπαρούσαςεργασίαςείναιημελέτηδύοεικόνωντου18ουαιώνααπότηΣυλλογήΒυζαντινώνκαιΜεταβυζαντινώνΑρχαιοτήτωνστηνΑιανήΚοζάνης,ημίαμετουςαγίουςΚωνσταντίνοκαιΕλένη,καιηάλλημετηΒάπτιση.Οιεικόνεςαυτές,φέρουντηνυπογραφήτουζωγράφουπουτιςφιλοτέχνησεκαιθέτουνπαράλληλατοζήτηματηςπιθανήςταύτισηςτωνδύογνωστώνστηνέρευναζωγράφων,ΠάνουκαιΠαναγιώτηαπόταΙωάννινα.Μελετώνταςτηνεικονογραφίακαιτούφοςτωνεικόνων,σεσυνδυασμόμεταπορίσματατηςπαλαιότερηςέρευναςκαταλήγουμεστοσυμπέρασμαότιοιδύοζωγράφοιαπόταΙωάννινα,αποτελούντοίδιοπρόσωπο. (EL)
The main objective of the present paper is the study of two 18th-century icons from the Collection of Byzantine and Post-Byzantine Antiquities in Aiani, Kozani, one with Sts. Constantine and Helen and the other with the Baptism. These icons bear the signature of the artist who painted them and at the same time pose the question of the possible identification of the two painters known in research as Panos and Panagiotis from Ioannina. Examining the iconography and the style of the icons, in combination with the results of older research, we come to the conclusion that the two painters from Ioannina are in fact one and the same person. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ζωγράφοι:Πάνος (EL)
Παναγιώτης (EL)
μεταβυζαντινή περίοδος (EL)
Mακεδονία (EL)
ζωγραφική (EL)
φορητές εικόνες (EL)
Aιανή (EL)
Aiani (EN)
painting (EN)
portable icons (EN)
Macedonia (EN)
Panagiotis (EN)
painters: Panos (EN)
Post-Byzantine period (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-07-06


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

Macedonia; Aiani (EN)
Post-Byzantine period (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 22 (2001), Series 4. In memory of Manolis Chatzidakis (1909-1998); 365-384 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 22 (2001), Series 4. In memory of Manolis Chatzidakis (1909-1998); 365-384 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.