Εικόνα του αγίου Νικολάου με βιογραφικές σκηνές. Ένα άγνωστο έργο του Γεωργίου Κλόντζα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕικόνα του αγίου Νικολάου με βιογραφικές σκηνές. Ένα άγνωστο έργο του Γεωργίου Κλόντζα (EL)
Icone de Saint Nicolas et scènes hagiographiques. Une œuvre inconnue de Georges Klontzas (EN)

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ, Νανώ

Στo Μουσείο TorrejondeArges κοντά στη Μαδρίτη εντοπίστηκε εικόνα του αγίου Νικολάου με δώδεκα σκηνές στο πλαίσιο, που μπορεί να αποδοθεί στον κρητικό ζωγράφο Γεώργιο Κλόντζα. Η εικόνα παραβάλλεται με γνωστές κρητικές εικόνες του ίδιου θέματος ( Πάτμος, Βενετία, Αθήνα). Εξετάζεται η εικονογραφία του ένθρονου ιεράρχη, οι δέκα βιογραφικές σκηνές του, καθώς και οι δύο παρένθετες σκηνές σε καίρια θέση, στο άνω τμήμα του πλαισίου: Ο Αποκεφαλισμός της αγίας Παρασκευής και ο Λιθοβολισμός του αγίου Στεφάνου. (EL)
The icon of St Nicholas with twelve scenes on the border was located in the Torrejon de Arges Museum, near Madrid, and is attributed to Georgios Klontzas. The work is compared with known Cretan icons of the same subject (Patmos, Venice, Athens). Examined are the iconography of the enthroned hierarch, the ten vita scenes of the saint, as well as the two interpolated scenes in a conspicuous position in the upper border: the Beheading of St Paraskevi and the Stoning of St Stephen.   (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

16ος αιώνας (EL)
Λιθοβολισμός αγίου Στεφάνου (EL)
ζωγράφος Γεώργιος Κλόντζας (EL)
Αποκεφαλισμός αγίας Παρασκευής (EL)
φορητές εικόνες (EL)
εικονογραφία αγίου Νικολάου ένθρονου ιεράρχη (EL)
βιογραφικές σκηνές αγίου Νικολάου (EL)
κρητικές εικόνες (EL)
painter Georgios Klontzas (EN)
16th century (EN)
portable icons (EN)
iconography of St Nicholas enthroned hierarch (EN)
Cretan icons (EN)
Stoning of Stephen (EN)
Beheading of St Paraskevi (EN)
vita scenes of St Nicholas (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-07-06


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

16ος αιώνας (EL)
16th century (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 22 (2001), Series 4. In memory of Manolis Chatzidakis (1909-1998); 393-416 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 22 (2001), Series 4. In memory of Manolis Chatzidakis (1909-1998); 393-416 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.