Επιγραφικές μαρτυρίες σε λειψανοθήκη από τη Βόρεια Ήπειρο

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕπιγραφικές μαρτυρίες σε λειψανοθήκη από τη Βόρεια Ήπειρο (EL)
Inscriptions on a reliquary from Northern Epirus (EN)

ΓΕΡΟΓΙΩΡΓΗ, Σοφία

Η ασημένια λειψανοθήκη Τ 50 έχει σχήμα ορθογώνιου κιβωτιδίου και φυλάσσεται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Στο κάλυμμα παριστάνεται η Μεταμόρφωση, στις μακρές πλευρές εικονίζονται προφήτες κάτω από τοξοστοιχία και στις στενές πλευρές ο Ευαγγελισμός και η Γέννηση. Τις παραστάσεις πλαισιώνουν επιγραφές, από τις οποίες πληροφορούμαστε ότι η λειψανοθήκη είναι έργο του ιερέα Αδάμ από το βλαχόφωνο χωριό Νικολίτζα και του Διαμαντή, και ότι αποτέλεσε συλλογικό αφιέρωμα πιστών προς τη Μονή της Κοίμησης της Θεοτόκου στο χωριό Κόνσκα της περιοχής Τεπελενίου στην Αλβανία στις 15 Ιουλίου του 1776. (EL)
The silver reliquary shaped as an oblong casket is kept in the Byzantine & Christian Museum Athens. The Transfiguration of Christ on the lid is represented, on the long sides are prophets below arches and on the narrow sidesthe Nativity and the Annunciation are represented. The scenes are framed by inscriptions which inform us that the reliquary was made by a priest named Adam from the Vlach-speaking village of Nikolitza and Diamantis. It was dedicated collectively by faithful Christians to the monastery of the Dormition of the virgin in the village of Konska in the region of Tepeleni, Albania on 15 July 1776. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

τεχνίτες: Αδάμ (EL)
Διαμαντής (EL)
(1776) (EL)
18ος αιώνας (EL)
Αλβανία (Βόρεια Ήπειρος) (EL)
μεταλλοτεχνία (EL)
λειψανοθήκη (EL)
επιγραφές (EL)
περιοχή Τεπελενίου (EL)
Albania (North Epiros) (EN)
(1776) (EN)
metal work (EN)
18th century (EN)
reliquary (EN)
inscription (EN)
craftsmen: Adam and Diamantes (EN)
region of Tepeleni (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-07-06


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

18ος αιώνας; (1776) (EL)
Αλβανία (Βόρεια Ήπειρος) (EL)
Albania (North Epiros) (EN)
18th century; (1776) (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 23 (2002), Series 4; 75-82 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 23 (2002), Series 4; 75-82 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.