Δύο βυζαντινές μαρμάρινες ψευδοσαρκοφάγοι στη βρύση του χωριού Κουμέικα Σάμου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔύο βυζαντινές μαρμάρινες ψευδοσαρκοφάγοι στη βρύση του χωριού Κουμέικα Σάμου (EL)
Two byzantine pseudo-sarcophagi in the village of Koumeika on Samos (EN)

ΚΟΥΤΕΛΑΚΗΣ, Χάρης

Οι δύο μαρμάρινες ορθογωνίου σχήματος πλάκες που έχουν τοποθετηθεί στη βρύση του χωριού Κουμέϊκα της Σάμου αποτελούν ενδεχομένως μέρος των πλευρών μιας ή δύο σαρκοφάγων που μπορούν να χρονολογηθούν στο τέλος του 10ου ή αρχή του 11ου αιώνα. Κύριο μήνυμα του διακoσμητικού τους θεματολογίου είναι η προβολή των arma Cristi ως συμβόλων του μαρτυρίου και της ανάστασης του Χριστού. Παράλληλα η παρουσία των πλακών αυτών υποδεικνύει την ύπαρξη ενός μοναστηρίου εκεί κοντά που δεν έχει εντοπιστεί ακόμη. (EL)
The two marble rectangular slabs that have been placed on the fountain of the village of Koumeika on Samos probably comprise part of the sides of one or two sarcophagi, which can be dated to the end of the 10th century or to the beginning of the 11th century. The main message of their decorative themes is the promotion of the Arma Christias symbols of the martyrdom and resurrection of Christ. At the same time, the presence of these slabs indicates that a monastery existed nearby, which has not yet been located.  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-07-06


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

10ος–αρχή 11ου αιώνα (EL)
νησιά Ανατολικού Αιγαίου; Σάμος (EL)
islands of the Eastern Aegean; Samos (EN)
10th beginning of 11th century (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 23 (2002), Series 4; 155-162 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 23 (2002), Series 4; 155-162 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.