Βυζαντινή εικόνα της Παναγίας δεομένης στην Καταπολιανή Πάρου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΒυζαντινή εικόνα της Παναγίας δεομένης στην Καταπολιανή Πάρου (EL)
A byzantine icon of the Virgin as Intercessor in the church of the Panagia Katapoliani, Paros (EN)

ΜΗΤΣΑΝΗ, Αγγελική

Παρουσιάζεται η βυζαντινή εικόνα της δεομένης Παναγίας (1200 π.), πιθανώς δεσποτική, από το ναό της Καταπολιανής στην Πάρο. Εξετάζεται ο εικονογραφικός τύπος που εντοπίζεται στην Κωνσταντινούπολη, καθώς επίσης ο τεχνοτροπικός της προσδιορισμός που την συνδέει με εργαστήρια της Κύπρου και της ανατολικής Μεσογείου.  (EL)
Presented is the icon, possibly despotic, of the Virgin orans (ca 1200), from the Katapoliani church in Paros. Examined is the iconographic type, which is identified in Constantinople, as well as the style, which links it with workshops of Cyprus and the eastern Mediterranean.   (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Σινά (EL)
Κύπρος (EL)
Κυκλάδες (EL)
13ος αιώνας (EL)
Καταπολιανή (EL)
Πάρος (EL)
φορητές εικόνες (EL)
εικονογραφία Παναγίας δεομένης (EL)
Αγιοσορίτισσα (EL)
τέμπλο (EL)
Cyclades (EN)
Paros (EN)
iconostasis (EN)
Katapoliani (EN)
Sinai (EN)
iconography of the Virgin orans (EN)
Cyprus (EN)
portable icons (EN)
Hagiosoritissa (EN)
13th century (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-07-06


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

13ος αιώνας (EL)
Κυκλάδες; Πάρος (EL)
13th century (EN)
Cyclades; Paros (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 23 (2002), Series 4; 177-198 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 23 (2002), Series 4; 177-198 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.