Άγιος Νικόλαος Ραγκαβάς. Συμβολή στην ιστορία του μνημείου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΆγιος Νικόλαος Ραγκαβάς. Συμβολή στην ιστορία του μνημείου (EL)
St Nicholas Rangavas. Contribution to the history of the monument (EN)

ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΤΟΥ-ΜΑΝΩΛΕΣΣΟΥ, Ελένη

Εργασίες στερεώσεως που πραγματοποιήθηκαν από την 1η Ε.Β.Α στο ναό του Αγ. Νικολάου Ραγκαβά, στους βόρειους πρόποδες της Ακρόπολης της Αθήνας, απεκάλυψαν σε έναν από τους μαρμάρινους οκταγωνικούς κιονίσκους του τρούλλου εγχάρακτη, επικλητική επιγραφή που αναφέρει μέλος της οικογένειας Ραγκαβά. Η επιγραφή (μέσα 11ου αι.) επιβεβαιώνει την οικοδόμηση του ναού τον 11ο αι. και την παλαιά αθηναϊκή παράδοση που συνέδεε το μνημείο με την οικογένεια Ραγκαβά. Ο Λέων Ραγκαβάς που αναφέρεται στην επιγραφή έζησε στην Αθήνα και πιθανώς υπήρξε ο κτήτορας του ναού. (EL)
In the course of consolidation works carried out by the 1st E.B.A. on St. Nicholas Rangavas, a cross-in-square church at the foot of the north slope of the Acropolis of Athens, there was discovered an incised invocatory inscriptions mentioning a member of the Rangavas family on one of the octagonal colonettes of the dome. The mid-11th c. inscription confirms the building of the church in the 11th c., and the old Athenian tradition linking the monument with the Rangavas family. The Leo Rangavas mentioned in the inscription must have lived in Athens at the time and may have been the founder of the church. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-07-06


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

μεσοβυζαντινή περίοδος; 11ος αιώνας (EL)
Στερεά Ελλάδα; Αττική; Αθήνα (EL)
Attica; Athens (EN)
Middle-Byzantine period; 11th century; (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 24 (2003), Series 4. In memory of Nikos Oikonomides (1934-2000); 55-62 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 24 (2003), Series 4. In memory of Nikos Oikonomides (1934-2000); 55-62 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.