Το τέμπλο του ναού Μεταμορφώσεως στην Άμφισσα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤο τέμπλο του ναού Μεταμορφώσεως στην Άμφισσα (EL)
The templon in the church of the Transfiguration of the Saviour at Amphissa (EN)

ΠΙΝΑΤΣΗ, Χριστίνα
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ, Κλήμης

Τα θραύσματα του μαρμάρινου τέμπλου του ναού του Σωτήρος στην Άμφισσα αναλύονται θεματολογικά και τεχνοτροπικά και γίνεται αναπαράσταση του συνόλου. Πρόκειται για τυπικό έργο της γλυπτικής του 12ου αιώνος, με χαρακτηριστικά όπως παραστάσεις ζώων, διπλεπίπεδη τεχνική και σύνθετους κιονίσκους με ηράκλειον άμμα. Στο 29ο Συμπόσιο ΧΑΕ παρουσιάστηκαν επιπλέον μέλη (θωράκια, κιονόκρανο κ.α.) και συμπληρώθηκε η αναπαράσταση, με την ευκαιρία της αναστήλωσης του τέμπλου (βλ. σχέδια στις περιλήψεις ανακοινώσεων). (EL)
The fragmentsof the marble templon-screen of the church of the Saviour at Amphissa are analysed with regard to the thematic repertoire and style, and a reconstruction of the whole is proposed. This is a typical sculptural work of the twelfth century, with characteristic representations of animals, champlevé technique, composite colonnettes with Herakles knot.At the 29th Symposium of the ΧΑΕ additional members (closure slabs, column capital, etc.) were presented and the reconstruction was completed, on the occasion of the restoration of the templon-screen (see drawings in the summaries of papers). (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Φωκίδα (EL)
Άμφισσα (EL)
γλυπτική (EL)
παραστάσεις ζώων (EL)
διπλεπίπεδη τεχνική (EL)
12ος αιώνας (EL)
ναός Σωτήρος (EL)
τέμπλο (EL)
Amphissa (EN)
representations of animals (EN)
12th century (EN)
hurch of the Saviour (EN)
sculpture (EN)
champlevé technique (EN)
templon-screen (EN)
Phokis (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-07-06


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

12ος αιώνας (EL)
Φωκίδα; Άμφισσα (EL)
12th century (EN)
Phokis; Amphissa (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 24 (2003), Series 4. In memory of Nikos Oikonomides (1934-2000); 163-170 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 24 (2003), Series 4. In memory of Nikos Oikonomides (1934-2000); 163-170 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.