Ένα άγνωστο Μηνολόγιο με εικονογραφημένα αρχικά: ο κώδιξ 56 της Mονής Λειμώνος

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΈνα άγνωστο Μηνολόγιο με εικονογραφημένα αρχικά: ο κώδιξ 56 της Mονής Λειμώνος (EL)
An unnoticed menologion with historiated initials: codex Leimonos 56 (EN)

ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, Παναγιώτης Λ.

45 εικονογραφημένοι κώδικες του μηνολογίου του Συμεών του Μεταφραστού ήσαν μέχρι τώρα γνωστά. Σε μία ομάδα από οκτώ χειρόγραφα ο διάκοσμος περιλαμβάνει μόνο εικονογραφημένα αρχικά. Ο κώδιξ 56 της Μονής Λειμώνος στην Λέσβο, που περιέχει τους βίους του Οκτωβρίου, κοσμείται μόνο με επίτιτλα και εικονογραφημένα αρχικά και πρέπει να προστεθεί στην ομάδα αυτή. Σχολιάζονται πολλά αρχικά, που διακρίνονται για την πρωτοτυπία τους. (EL)
45 illustrated codices of the menologion of Symeon Metaphrastes were known until now. In one group of eight manuscripts the decoration only consists of historiated initials. Codex 56 of Leimonos Monastery on Lesvos, which contains the lives of October, is only decorated with head pieces and historiated initials and should beaded to this group. Comments are made about many of the initial letters, whose originality is distinctive. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

εικονογραφημένα χειρόγραφα (EL)
Κωνσταντινούπολης ( (EL)
) (EL)
εικονογραφημένα μηνολόγια με ιστορημένα αρχικά (EL)
11ος -12ος αιώνας (EL)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-07-06


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

Κωνσταντινούπολης (;;) (EL)
11ος -12ος αιώνας (EL)
11th - 12th century (EN)
Constantinople (?) (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 24 (2003), Series 4. In memory of Nikos Oikonomides (1934-2000); 171-184 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 24 (2003), Series 4. In memory of Nikos Oikonomides (1934-2000); 171-184 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.