Η κτιτορική παράσταση της μονής της Αγίας Παρασκευής στο Μονοδέντρι της Ηπείρου (1414)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ κτιτορική παράσταση της μονής της Αγίας Παρασκευής στο Μονοδέντρι της Ηπείρου (1414) (EL)
The donor representation in the monastery of St Paraskevi at Monodendri, Epirus (1414) (EN)

ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΥ-ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ, Μυρτάλη

Οι τοιχογραφίες της Αγίας Παρασκευής του Βίκου στο Ζαγόρι, του έτους 1414, φιλοτεχνήθηκαν πιθανότατα από καλό ζωγράφο των Ιωαννίνων. Η σημαντική κτιτορική επιγραφή μνημονεύει τον τότε δεσπότη των Ιωαννίνων δούκα Κάρολο Α΄ Tocco (1411-1429). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κτιτορική παράσταση του τοπικού άρχοντα Μιχαήλ Θεριανού, της συζύγου Θεοδώρας, του γιου Γεωργίου και της μικρής θυγατέρας τους. Η θέση και το μέγεθος της τοιχογραφίας, η ιεράρχηση, τα ενδύματα και η κόμμωση των παριστανομένων προσώπων είναι αποκαλυπτικά για την νοοτροπία και τα ήθη της εποχής και της περιοχής, και επίσης για το είδος της αμφίεσης στην άρχουσα τάξη τους. (EL)
The wall paintings of St Paraskevi of Vikos at Zagori, dated to 1414, were most likely executed by a skilled artist from Ioannina. The important donor’s inscription mentions the Despot of Ioannina, Duke Carlo I Tocco (1411-1429). The donors representation of the local leader Michael Therianos, his wife Theodora, their son Georgios and their young daughter is especially interesting. The position and size of the wall painting, the hierarchy, clothing and hairstyles of the represented figures are particularly revealing about the mentality, the moral principles of the time period and of the region, as well as about the type of clothing worn by the ruling class. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

κτιτορική παράσταση (EL)
Ήπειρος (EL)
Ιωάννινα (EL)
15ος αιώνας (EL)
Βίκος (EL)
Κάρολο Α΄ Tocco (EL)
Μιχαήλ Θεριανός (EL)
εικονογραφία (EL)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-07-06


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

Ήπειρος; Βίκος; Ιωάννινα (EL)
15ος αιώνας (EL)
Epirus; Ioannina (EN)
Late Byzantine period; 15th century (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 24 (2003), Series 4. In memory of Nikos Oikonomides (1934-2000); 231-242 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 24 (2003), Series 4. In memory of Nikos Oikonomides (1934-2000); 231-242 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.