Η εικόνα του Νικολάου Ρίτζου στο Σεράγεβο. Εικονογραφικές παρατηρήσεις

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ εικόνα του Νικολάου Ρίτζου στο Σεράγεβο. Εικονογραφικές παρατηρήσεις (EL)
The icon by Nikolaos Ritzos in Sarajevo. Remarks on the iconography (EN)

ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, Παναγιώτης Λ.

Η μόνη γνωστή υπογεγραμμένη εικόνα του κρητικού ζωγράφου Νικολάου Ρίτζου (μνείες 1482-1503) απεικονίζει την Δέηση, την οποία περιβάλλουν δέκα ευαγγελικές σκηνές, οι άγιοι Πέτρος και Παύλος που κρατούν εκκλησία και οι Τρεις Ιεράρχαι. Η εικονογραφία ακολουθεί παλαιολόγεια πρότυπα. Ο ζωγράφος θα χρησιμοποιούσε ανθίβολα του πατέρα του, διάσημου ζωγράφου Ανδρέα Ρίτζου, και επομένως η εικόνα απηχεί την εικονογραφία της κρητικής σχολής περί τα μέσα του 15ου αιώνα. (EL)
The only known signed icon of the Cretan painter Nikolaos Ritzos (1482-1503) depicts the Deesis, surrounded by ten Gospel scenes, Saints Peter and Paul holding a church and the Three Hierarchs. The iconography follows Palaiologan models. The painter would have used the anthibola of his father, the renowned painter Andreas Ritzos, and thus the icon echoes the iconography of the Cretan School of around the mid 15th century.   (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-07-06


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

Κρήτη (EL)
τέλη 15ου αιώνα (EL)
Crete (EN)
end of 15th century (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 26 (2005), Series 4. In memory of Georgios Galavaris (1926-2003); 207-226 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 26 (2005), Series 4. In memory of Georgios Galavaris (1926-2003); 207-226 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.