Νέα στοιχεία για τη σπάνια εικονογραφία της Εις Άδου Καθόδου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΝέα στοιχεία για τη σπάνια εικονογραφία της Εις Άδου Καθόδου (EL)
More about the Rare Iconography of the Descent into Hell (EN)

SMIRNOVA, Engelina

Η εικονογραφία της Εις Άδου Καθόδου στη ρωσική τέχνη, από το δεύτερο τέταρτο του 14ου αιώνα και εξής, εμφανίζει ορισμένες σπάνιες ιδιομορφίες: το επεισόδιο με μορφές αγγέλων που νικούν τις δυνάμεις του κακού, καθώς και τις μορφές γυναικών της Παλαιάς Διαθήκης που παριστάνονται πίσω από την Εύα (για παράδειγμα η Σάρα, η Ρεβέκκα, η Ραχήλ, η Ρούθ και η Ασενέθ). Στην τέχνη της ύστερης μεσαιωνικής περιόδου συναντούμε μερικές φορές ακόμη και 16 μορφές γυναικών. Για τη ρωσική κοινωνία αυτή η εικονογραφική παραλλαγή υπογράμμιζε την ενότητα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Η σπουδαιότητα των γυναικείων μορφών μπορεί να αποδοθεί σε πιθανή επίδραση σλαβονικών προ-χριστιανικών παραδόσεων. (EL)
The iconography of the Descent into Hell as it is depicted in Russian art from the second quarter of the fourteenth century onwards, includes some rare features: the episode with angels defeating the forces of evil, and the Old Testament women, such as Sarah Rebecca, Rachel, Ruth, and Asenath standing beside. beside Eve. In the art of the late medieval period we can see sometimes up to 16 female figures. For the Russian society this iconographic variation underlined the unity of the Old with the New Testament. The importance of female images can be explained by the probable influence of the Slavonic pre-Christian traditions. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

γυναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης (EL)
14ος αιώνας (EL)
ο Βεελζεβούλ και ο Θάνατος ηττημένοι (EL)
ο Σατανάς (EL)
ρωσική εικονογραφία της Εις Άδου Καθόδου (EL)
female images of the Old Testament (EN)
Beelzebub and Death defeated (EN)
Russian iconography of the Descent into Hell (EN)
Satan (EN)
14th century (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-07-06


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

14ος αιώνας (EL)
14th century (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 26 (2005), Series 4. In memory of Georgios Galavaris (1926-2003); 303-310 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 26 (2005), Series 4. In memory of Georgios Galavaris (1926-2003); 303-310 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.