Εικόνα Παναγίας Γλυκοφιλούσας του 18ου αιώνα στη Βέροια. Μετάπλαση του θέματος μιας βυζαντινής εικόνας του 14ου αιώνα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕικόνα Παναγίας Γλυκοφιλούσας του 18ου αιώνα στη Βέροια. Μετάπλαση του θέματος μιας βυζαντινής εικόνας του 14ου αιώνα (EL)
An eighteenth-century icon of the Virgin of Tenderness in Veroia. A replica of a fourteenth-century byzantine icon (EN)

ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΙΟΥΜΗ, Χρυσάνθη

Στο άρθρο δημοσιεύεται μια άγνωστη εικόνα Παναγίας Γλυκοφιλούσας από το ναό της Παναγίας της Περιβλέπτου στη Βέροια που κατασκευάσθηκε τον 18ο αι. Το έργο είναι μετάπλαση μιας εικόνας του 14ου αι. που ανήκει στο ναό και μιας τοιχογραφημένης παράστασης της Παναγίας Περιβλέπτου στον ίδιο ναό. Στο άρθρο συζητιούνται οι μικρές διαφοποιήσεις που υπάρχουν εξαιτίας της εποχής (18ος αι.) και η πιθανότητα η εικόνα να κατασκευάσθηκε στη Θεσσαλονίκη. (EL)
Published is a formerly unknown eighteenth-century icon of the Virgin of Tenderness (Glykophilousa), from the church of the Panagia Peribleptos in Veroia. The work is a remodelling of a fourteenth-century icon belonging to the church and of a mural representation of the Virgin Peribleptos in the same monument. Discussed are the minor differentiations due to the period (18th century) and the possibility that the icon was painted in Thessaloniki. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-07-06


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

18ος και 14ος αιώνας (EL)
Μακεδονία; Βέροια (EL)
18th and 14th centuries (EN)
Macedonia; Veroia (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 26 (2005), Series 4. In memory of Georgios Galavaris (1926-2003); 381-388 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 26 (2005), Series 4. In memory of Georgios Galavaris (1926-2003); 381-388 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.