Συμβολή στην οικοδομική ιστορία του καθολικού της Νέας Μονής Χίου. Νεότερα στοιχεία

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣυμβολή στην οικοδομική ιστορία του καθολικού της Νέας Μονής Χίου. Νεότερα στοιχεία (EL)
Contribution à la chronique de la construction du catholicon de nea moni de chios. Nouveaux éléments (EN)

ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ, Αθηνά
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Άννα

Οι αναστηλωτικές εργασίες στο καθολικό της Νέας Μονής κατά τα έτη 2003-2008 έφεραν στο φως νεότερα στοιχεία για την κατασκευή (διαμπερείς ζώνες πλίνθων, τόξα στα οποία εναλλάσσονται πλίνθοι και πωρόλιθοι), για τις όψεις της αρχικής φάσης του ναού (λεία ρόδινα αρμολογήματα και λεπτού πάχους επιχρίσματα με εγχάρακτες γραμμές) και για την οικοδομική ιστορία του μνημείου, στο οποίο αναγνωρίζονται τρεις βυζαντινές φάσεις, δύο μεταβυζαντινές και μία μετά τον σεισμό του 1881. Ειδικότερα, εντοπίστηκε η αρχική μορφή του εξωνάρθηκα, ο οποίος προστέθηκε στον ναό ως ανοικτό προστώο, με μεγάλα τόξα μεικτής κατασκευής, στηριζόμενα σε μαρμάρινους κίονες, στη θέση των μεταγενέστερων κογχών. (EL)
In the course of restoration works (2003-2008) in the Nea Moni, new evidence was brought to light on the construction (perforating zones of bricks, arches with alternating brick and poros voussoirs), the facades of the original phase of the church (smooth pink pointing and thin coats of plaster scored with lines), on the building history of the monument, in which three Byzantine phases, two Post-Byzantine and one after the 1881 earthquake are distinguished. Specifically, the original form of the exonarthex was identified, which was added to the church as an open porch (prostoon) with large arches of mixed construction, resting on marble columns in the place of the later conches.  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Μεσοβυζαντινή περίοδος (EL)
Βόρειο Αιγαίο (EL)
North Aegean (EN)
Chios (EN)
church building (EN)
Middle Byzantine period (EN)
architecture (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-11-23


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

Βόρειο Αιγαίο (EL)
Μεσοβυζαντινή περίοδος; (EL)
North Aegean; Chios (EN)
Middle Byzantine period (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 28 (2007), Series 4. In memory of Pavlos M. Mylonas (1915-2005); 41-54 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 28 (2007), Series 4. In memory of Pavlos M. Mylonas (1915-2005); 41-54 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.