Ανακαλύπτοντας το ναό του Αγίου Θεοδώρου στους Όλμους (Ισαυρία)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑνακαλύπτοντας το ναό του Αγίου Θεοδώρου στους Όλμους (Ισαυρία) (EL)
Das heiligtum des Heiligen Theodoros bei Holmoi (Isauria) wiedergefunden (EN)

KOCH, Guntram

Ο ναός του φημισμένου προσκυνήματος του αγίου Θεοδώρου κοντά στους Όλμους (Taşucu), το λιμάνι της Σελευκείας (Silifke) στην Κιλικία–Ισαυρία (Μικρά Ασία–Τουρκία), ήταν γνωστός μόνο από ένα σχέδιο του V. Langlois που έγινε το 1852/53. Στη συνέχεια, το κτίσμα θεωρείτο ότι είχε καταστραφεί ενετλώς και ακόμη και η ακριβής θέση του δεν ήταν δυνατό να εντοπιστεί. Κατά τύχη αναγνωρίστηκαν λίγα κατάλοιπα του ναού, ανατολικά από τα ερείπια του «Manastir» (περ. 5 χιλιόμετρα δυτικά των Όλμων), ακριβώς στην ακτή. Περισσότερες πληροφορίες θα μπορούσαν να προκύψουν, αφού καθαριστεί η θέση και πραγματοποιηθεί ανασκαφή. (EL)
The church of the famous pilgrimage centre of St. Theodore near Holmoi (Taşucu), the harbour of Seleukeia (Silifke) in Cilicia–Isauria (Asia Minor–Turkey), was known only from a drawing of V. Langlois made in 1852/53. After that the building was thought to be totally destroyed, and even its exact position could not be found. By accident few remains of the church were recognized, east of the ruins of “Manastir” (ca. 5 km west of Holmoi), directly at the sea shore. One could possibly get more information after cleaning and excavating the site.  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

προσκυνηματικό κέντρο (EL)
Παλαιοχριστιανική εποχή (EL)
Άγιος Θεόδωρος (EL)
Μικρά Ασία (EL)
Τουρκία (EL)
Turkey (EN)
St. Theodore (EN)
Early Christian period (EN)
Asia Minor (EN)
pilgrimage centre (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-11-23


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

Παλαιοχριστιανική εποχή (EL)
Τουρκία; Μικρά Ασία (EL)
Turkey; Asia Minor (EN)
Early Christian period (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 28 (2007), Series 4. In memory of Pavlos M. Mylonas (1915-2005); 35-40 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 28 (2007), Series 4. In memory of Pavlos M. Mylonas (1915-2005); 35-40 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.