Σχέδιο κατόψεως της όψιμης αρχαιότητας στην Αθήνα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣχέδιο κατόψεως της όψιμης αρχαιότητας στην Αθήνα (EL)
A Sketch Plan of Late Antiquity in Athens (EN)

BOURAS, Charalambos

Το αδέξιο χάραγμα στο δάπεδο του προπύλου του Πομπείου των Αθηνών απεικονίζει ένα κυκλικό κτήριο με προσθήκη ιερού στα ανατολικά και προθαλάμου στα δυτικά. Πιθανότατα παριστάνει ένα παλαιοχριστιανικό περίκεντρο εκκλησιαστικό κτήριο. Η σπανιότητα αρχιτεκτονικών σχεδίων της εποχής κάνει το χάραγμα άξιο προσοχής. (EL)
The inept sketch on the pavement of the propylon of the Pompeion of Athens represents a round building with an addition of a sanctuary on the east and an antechamber on the west. In all probability it depicts an Early Christian building of circular plan. Given the scarcity of architectural drawings of this period, this sketch becomes particularly noteworthy.   (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-11-23


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

5ος ή 6ος αιώνας (EL)
Αθήνα (EL)
5th or 6th century (EN)
Athens (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 28 (2007), Series 4. In memory of Pavlos M. Mylonas (1915-2005); 31-34 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 28 (2007), Series 4. In memory of Pavlos M. Mylonas (1915-2005); 31-34 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.