Χριστιανικά νομίσματα από τη Ρόδο. Μία πρώτη προσέγγιση

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2011 (EN)
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΡΟΔΟ. ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ (EL)
Χριστιανικά νομίσματα από τη Ρόδο. Μία πρώτη προσέγγιση (EN)

ΚΑΣΔΑΓΛΗ, Άννα-Μαρία

Αρκετές εκατοντάδες χριστιανικά νομίσματα που χρονολογούνται στο διάστημα από τη μεταρρύθμιση του Αναστασίου Α’ I (498) ως την κατάκτηση από τους Οθωμανούς (1522), στην πλειοψηφία τους χάλκινα, έχουν βρεθεί σε ανασκαφές της Ρόδου. Αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγμα των νομισμάτων μικρής αξίας που κυκλοφόρησαν κατά την περίοδο αυτή. Αξιοσημείωτα στοιχεία αποτελούν ο συγκριτικά μεγάλος αριθμός φόλλεων της κατηγορίας 2 του Ηρακλείου και της κατηγορίας 2 bis του Κώνσταντος Β΄, καθώς και η κυριαρχία ανώνυμων φόλλεων του 11ου αι. που ανήκουν στον τύπο Β΄ και παρουσιάζουν συγκεκριμένη μορφή φθοράς. Συνηθέστερη κοπή του Αλεξίου Α΄ Κομνηνού αποτελεί το τεταρτηρό που φέρει διάλιθο σταυρό. (EL)
Several hundred Christian coins dating from the monetary reform of Anastasios I (498) to the Ottoman conquest of Rhodes (1522) have been recovered from excavations in the island. Most are of copper and form a representative sample of the small currency in circulation over the period. Notable features are the comparatively high numbers of folles of Herakleios Class 2 and Constans II Class 2bis; the high frequency of eleventh-century Class B anonymous folles with a characteristic pattern of wear; the commonest post-reform coins of Alexios I Komnenos are tetartera of the imp. bust / jewelled cross type. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-11-23


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 21 (2000), Series 4; 267-274 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 21 (2000), Series 4; 267-274 (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)